Tình Bạn

You, người đồng bọn bao năm trong cuộc đờiAnd you, là người đồng bọn cùng tôi sớt chia muộn phiềnCùng thông thường bao ước muốn cho ngày maiTa cùng giấc mơ đến tương laiCám ơn trời, bạn ban cho ngày vui khó khăn quên trong tôiYou, tín đồ cho tôi bao câu ca giỏi vờiAnd you, là tín đồ cho tôi tình cao cả trong cuộc đờiTình các bạn ta mãi mãi không thể phaiTa cùng cách trên tuyến phố dàiCám ơn trời, tín đồ ban đến tình thân cạnh tranh phaiYou & I, bi đát vui ta đã cho nhau niềm tinYou and I, ngày đêm ca hát cho vơi sầu đauVà ta đã nhớ nhau vào đờiDẫu cách nhau muôn trùng, tình đồng bọn thiết ko bao giờSẽ ko phai trong cuộc sống hai bọn chúng ta


Bạn đang xem: Tình bạn

You, người đồng bọn bao năm trong cuộc đờiAnd you, là người đồng bọn cùng tôi sớt chia muộn phiềnCùng chung bao ước ý muốn cho ngày maiTa cùng giấc mơ mang lại tương laiCám ơn trời, bạn ban cho ngày vui nặng nề quên vào tôiYou, fan cho tôi bao câu ca hay vờiAnd you, là tín đồ cho tôi tình cao quý trong cuộc đờiTình các bạn ta mãi mãi không thể phaiTa cùng bước trên tuyến phố dàiCám ơn trời, bạn ban đến tình thân khó khăn phaiYou & I, bi đát vui ta đã cho nhau niềm tinYou & I, đêm ngày ca hát cho vơi sầu đauVà ta vẫn nhớ nhau trong đờiDẫu xa nhau chừng muôn trùng, tình bạn thân thiết ko bao giờSẽ ko phai trong cuộc sống hai bọn chúng ta


*hương Tóc Mạ Non

Đan trường ft Lương Bích Hữu

*
3.155.890


http://musicmd1fr.nhabepvn.com.net/bucket-image-nhabepvn.com/images/singer/20120119/fbhAhByBRcsxR1Qg0I4D59772e05b03d7.jpg

Đừng chia ly

Đan trường

*
2.087.810


http://musicmd1fr.nhabepvn.com.net/bucket-image-nhabepvn.com/images/singer/20120119/fbhAhByBRcsxR1Qg0I4D59772e05b03d7.jpg

Xem thêm: Đáp Án Đề Thi Sử - Đáp Án Đề Thi Thpt Quốc Gia 2021 Môn Sử

http://musicmd1fr.nhabepvn.com.net/bucket-image-nhabepvn.com/images/singer/20120119/sx8Bx3dMSvD2SUYSPok158f71100c6d34.jpg
http://musicmd1fr.nhabepvn.com.net/bucket-image-nhabepvn.com/images/singer/20200406/XtmSaychiE9fwFzMxvdV5e8aa5d66d8fc.jpg
http://musicmd1fr.nhabepvn.com.net/bucket-image-nhabepvn.com/images/singer/20200602/yeeLzaoQ9n4iPjH4Baop5ed6ff3b18ce0.jpg
http://musicmd1fr.nhabepvn.com.net/bucket-image-nhabepvn.com/images/singer/20200417/v4kqeLtGOEnEPm8RxigO5ed75ee140799.jpg
http://musicmd1fr.nhabepvn.com.net/bucket-image-nhabepvn.com/images/singer/20200403/PBBIllGt473LDFe9WOVJ5e8aa8b118868.jpg
http://musicmd1fr.nhabepvn.com.net/bucket-image-nhabepvn.com/images/singer/20120119/xq8fcjzKlh9cN7a6TYS159143228e55cd.jpg
http://musicmd1fr.nhabepvn.com.net/bucket-image-nhabepvn.com/images/singer/20200616/i8u8fgyDNJysHteqFPvh5ee87886376ed.jpg
http://musicmd1fr.nhabepvn.com.net/bucket-image-nhabepvn.com/images/singer/20200417/v4kqeLtGOEnEPm8RxigO5ed75ee140799.jpg