PHỤ KIỆN ỐNG PVC BÌNH MINH

 Kho năng lượng điện nước – Cung cấp bảng giá phụ kiện ống nhựa PVC rạng đông 2021 chính hãng. Để tiện lợi cho việc đặt đơn hàng tại siêu thị chúng tôi.

Bạn đang xem: Phụ kiện ống pvc bình minh


*

bỏ ra TIẾT BẢNG BÁO GIÁ PHỤ KIỆN ỐNG NHỰA PVC BÌNH MINH.

 Để quý khách dễ gọi hơn khi tham khảo bảng giá phụ kiện PVC Bình Minh ở trong phòng sản xuất. Kho điện nước xin nhờ cất hộ tới bảng báo giá chi tiết, dựa trên báo giá thực tế ở trong nhà sản xuất.

Bảng giá dưới là bảng giá cũ, báo giá mới cửa hàng chúng tôi đang cập nhập…

Nối trơn nước giá buốt PVC Bình Minh.

Tên Sản PhẩmQuy CáchĐvtPN(bar)Đơn giá chỉ (đồng)
Chưa thuếThanh toán
Nối trơn(Plaint socket)21DCái15 1,800 1,980
27DCái15 2,600 2,860
34DCái15 4,300 4,730
42DCái15 5,900 6,490
49DCái12 9,100 10,010
60MCái6 5,500 6,050
60DCái12 14,000 15,400
90MCái6 12,900 14,190
90DCái12 30,500 33,550
114MCái6 18,700 20,570
114DCái9 60,500 66,550
168MCái6 73,000 80,300
220MCái6 194,600 214,060
*

Chú thích: – thành phầm bôi đỏ không có hàng.

D: Dày, M: mỏng, TC: Thủ công, RN/RT: Ren ngoài/ren trong, (m): mét , RNT/RTT: Ren kế bên thau/ren vào thau.

Co nước giá buốt PVC rạng đông (co 90º).

Tên Sản PhẩmQuy CáchĐvtPN(bar)Đơn giá bán (đồng)
Chưa thuếThanh toán
Co 90º(90º Elbow)21DCái15 2,400 2,640
27DCái15 3,900 4,290
34DCái15 5,500 6,050
42DCái15 8,300 9,130
49DCái12 13,100 14,410
60MCái6 9,300 10,230
60DCái12 20,900 22,990
90MCái6 21,800 23,980
90DCái12 52,000 57,200
114MCái6 45,200 49,720
114DCái9 119,900 131,890
168MCái6 125,200 137,720
220MCái9 389,200 428,120
220DCái12 675,500 743,050
*

Chú thích: – sản phẩm bôi đỏ không có hàng.

D: Dày, M: mỏng, TC: Thủ công, RN/RT: Ren ngoài/ren trong, (m): mét , RNT/RTT: Ren xung quanh thau/ren vào thau.

Lơi nước rét mướt PVC bình minh (co 45º).

Tên Sản PhẩmQuy CáchĐvtPN(bar)Đơn giá chỉ (đồng)
Chưa thuếThanh toán
Co 45º(45º Elbow)21DCái15 2,100 2,310
27DCái15 3,200 3,520
34DCái15 5,100 5,610
42DCái15 7,200 7,920
49DCái12 11,000 12,100
60MCái6 8,000 8,800
60DCái12 16,900 18,590
90MCái6 18,200 20,020
90DCái12 39,800 43,780
114MCái6 35,600 39,160
114DCái9 81,100 89,210
168MCái6 108,800 119,680
168DCái9 274,800 302,280
220MCái6 290,000 319,000
220DCái10 496,500 546,150
*

Chú thích: – thành phầm bôi đỏ không tồn tại hàng.

D: Dày, M: mỏng, TC: Thủ công, RN/RT: Ren ngoài/ren trong, (m): mét , RNT/RTT: Ren xung quanh thau/ren vào thau.

Tê nước lạnh PVC Bình Minh.

Tên Sản PhẩmQuy CáchĐvtPN(bar)Đơn giá bán (đồng)
Chưa thuếThanh toán
Chữ T(Tee)21DCái15 3,200 3,520
27DCái15 5,200 5,720
34DCái15 8,500 9,350
42DCái15 11,200 12,320
49DCái12 16,600 18,260
60MCái6 11,900 13,090
60DCái12 28,500 31,350
90MCái6 34,500 37,950
90DCái12 71,800 78,980
114MCái6 61,800 67,980
114DCái9 146,500 161,150
168MCái6 180,900 198,990
220MCái6 541,800 595,980
220DCái9 890,700 979,770
*

Chú thích: – sản phẩm bôi đỏ không có hàng.

D: Dày, M: mỏng, TC: Thủ công, RN/RT: Ren ngoài/ren trong, (m): mét , RNT/RTT: Ren xung quanh thau/ren trong thau.

Nối rút trơn(nối giảm) PVC Bình Minh.

Tên Sản PhẩmQuy CáchĐvtPN(bar)Đơn giá (đồng)
Chưa thuếThanh toán
Nối rút trơn(Reducing socket)– Nối giảm27 x 21DCái15 2,400 2,640
34 x 21DCái15 3,000 3,300
34 x 27DCái15 3,400 3,740
42 x 21DCái15 4,400 4,840
42 x 27DCái15 4,600 5,060
42 x 34DCái15 5,200 5,720
49 x 21DCái15 6,200 6,820
49 x 27DCái15 6,500 7,150
49 x 34DCái15 7,200 7,920
49 x 42DCái15 7,700 8,470
60 x 21DCái15 9,300 10,230
60 x 27DCái15 9,700
60 x 34DCái15 10,700 11,770
60 x 42MCái6 3,300 3,630
60 x 42DCái12 11,200 12,320
60 x 49MCái6 3,300 3,630
60 x 49DCái12 11,600 12,760
90 x 34MCái9 10,200 11,220
90 x 42MCái6 10,400 11,440
90 x 49DCái12 23,000 25,300
90 x 60MCái6 10,800 11,880
90 x 60DCái12 23,400 25,740
114 x 34MCái6 20,500 22,550
114 x 49MCái6 19,200 21,120
114 x 60MCái6 19,000 20,900
114 x 60DCái9 46,200 50,820
114 x 90MCái6 19,200 21,120
114 x 90DCái9 51,700 56,870
168 x 90MCái6 80,100 88,110
168 x 114MCái12 63,000 69,300
168 x 114DCái6 137,600 151,360
220 x 114MCái12 171,700 188,870
220 x 168TCCái6 345,700 380,270
*

Chú thích: – thành phầm bôi đỏ không tồn tại hàng.

D: Dày, M: mỏng, TC: Thủ công, RN/RT: Ren ngoài/ren trong, (m): mét , RNT/RTT: Ren kế bên thau/ren trong thau.

Nối ren trong vật liệu nhựa PVC Bình Minh.

Xem thêm: Top 10 Phim Tâm Lý Nhật Bản Hay Nhất Gây Sốt Toàn Châu Á, Top 10 Phim Nhật Hay Nhất Gây Sốt Toàn Châu Á

Tên Sản PhẩmQuy CáchĐvtPN(bar)Đơn giá chỉ (đồng)
Chưa thuếThanh toán
Nối ren trong nhựa(Plastic female threaded socket)21DCái15 1,800 1,980
27DCái15 2,800 3,080
34DCái15 4,300 4,730
42DCái12 5,800 6,380
49DCái12 8,500 9,350
60DCái12 13,300 14,630
90DCái12 29,500 32,450
*

Chú thích: – thành phầm bôi đỏ không có hàng.

D: Dày, M: mỏng, TC: Thủ công, RN/RT: Ren ngoài/ren trong, (m): mét , RNT/RTT: Ren bên cạnh thau/ren trong thau.

Nối ren quanh đó nhựa PVC Bình Minh.

Tên Sản PhẩmQuy CáchĐvtPN(bar)Đơn giá bán (đồng)
Chưa thuếThanh toán
Nối ren ngoài nhựa(Plastic male threaded socket)21DCái15 1,600 1,760
27DCái15 2,400 2,640
34DCái15 4,200 4,620
42DCái12 6,000 6,600
49DCái12 7,300 8,030
60DCái12 10,800 11,880
90DCái12 24,600 27,060
114DCái9 47,900 52,690

Chú thích: – sản phẩm bôi đỏ không tồn tại hàng.

D: Dày, M: mỏng, TC: Thủ công, RN/RT: Ren ngoài/ren trong, (m): mét , RNT/RTT: Ren quanh đó thau/ren vào thau.

Nối ren trong thau PVC Bình Minh.

Tên Sản PhẩmQuy CáchĐvtPN(bar)Đơn giá bán (đồng)
Chưa thuếThanh toán
Nối ren trong thau(Brass female threaded socket)21DCái15 11,400 12,540
27DCái15 14,800 16,280
*

Chú thích: – sản phẩm bôi đỏ không tồn tại hàng.

D: Dày, M: mỏng, TC: Thủ công, RN/RT: Ren ngoài/ren trong, (m): mét , RNT/RTT: Ren quanh đó thau/ren vào thau.

Nối ren không tính thau PVC Bình Minh.

Tên Sản PhẩmQuy CáchĐvtPN(bar)Đơn giá chỉ (đồng)
Chưa thuếThanh toán
Nối ren ko kể thau(Brass male threaded socket)21DCái15 17,400 19,140
27DCái15 19,500 21,450
*

Chú thích: – sản phẩm bôi đỏ không có hàng.

D: Dày, M: mỏng, TC: Thủ công, RN/RT: Ren ngoài/ren trong, (m): mét , RNT/RTT: Ren ko kể thau/ren vào thau.

Nối giảm gồm ren PVC Bình Minh.

Tên Sản PhẩmQuy CáchĐvtPN(bar)Đơn giá (đồng)
Chưa thuếThanh toán
Nối rút có ren(threaded reducer)21 x RT27DCái15 2,400 2,640
27 x RT21DCái15 2,200 2,420
34 x RT21DCái15 3,400 3,740
34 x RT27DCái15 3,400 3,740
21 x RN27DCái15 1,700 1,870
27 x RN21DCái15 1,900 2,090
27 x RN34DCái15 2,600 2,860
27 x RN42DCái15 4,000 4,400
27 x RN49DCái15 5,100 5,610
34 x RN21DCái15 3,300 3,630
34 x RN27DCái15 3,500 3,850
34 x RN42DCái15 5,100 5,610
34 x RN49DCái15 5,500 6,050
*

Chú thích: – sản phẩm bôi đỏ không có hàng.

D: Dày, M: mỏng, TC: Thủ công, RN/RT: Ren ngoài/ren trong, (m): mét , RNT/RTT: Ren ko kể thau/ren trong thau.

Van nước rét PVC Bình Minh.

Tên Sản PhẩmQuy CáchĐvtPN(bar)Đơn giá (đồng)
Chưa thuếThanh toán
Van(valve)21Cái12 15,700 17,270
27Cái12 18,400 20,240
34Cái12 31,200 34,320
42Cái12 45,800 50,380
49Cái12 68,700 75,570
*

Chú thích: – thành phầm bôi đỏ không tồn tại hàng.

D: Dày, M: mỏng, TC: Thủ công, RN/RT: Ren ngoài/ren trong, (m): mét , RNT/RTT: Ren bên cạnh thau/ren trong thau.

Đang cập nhập tiếp………

(DOWNLOAD) – BẢNG BÁO GIÁ ỐNG NHỰA PVC BÌNH MINH.

Tải về: BẢNG BÁO GIÁ PHỤ KIỆN PVC BM 2021(101 downloads)

Link phụ: báo giá Phụ kiện Ống nhựa PVC rạng đông Tháng 11 năm 2021

Quý khách có nhu cầu thi công lắp đặt, thay thế ống nước PVC bình minh. Xin vui lòng contact với Thợ Tốt.