Nữ hoàng băng giá 2013

From Wikipedia, the free encyclopedia Jump to lớn navigation Jump to search 2013 computer animated film produced by Walt Disney Animation Studios Frozen is a 2013 American computer-animated musical fantasy film produced by Walt Disney Animation Studios và rel

en.wikipedia.org


해당 내용은ES CONSULTING의 한국어 교육 프로그램 개발의 목적으로 제작되었습니다.

Bạn đang xem: Nữ hoàng băng giá 2013

Nội dung này được tạo ra vớimục đích cải cách và phát triển chương trình giảng dạy tiếng Hàn của ES CONSULTING.

해당 포스팅은 개인적 학습의 목적으로는 활용이 가능하나,

상업적인 용도로 사용하기를 희망할 시에는 반드시 ES CONSULTING의 허가를 받으시길 바랍니다.

(상업적 용도의 범위 : 직, 간접적으로 해당 포스팅을 수익 창출을 위해 사용하는 모든 활동)

Bài viết này hoàn toàn có thể được thực hiện cho mục đích học tập cá nhân

Nếu mong muốn sử dụng cho mục đích dịch vụ thương mại thì duy nhất định phải được sự gật đầu đồng ý của ES CONSULTING.

(Phạm vi thực hiện với mục tiêu thương mại:

Bất kỳ chuyển động nào mặc dù trực tiếp hoặc con gián tiếp sử dụng nội dung bài viết này nhằm kiếm tiền)

Cảnh 01

Cảnh 02

Cảnh 03

Cảnh 04

Cảnh 05

Cảnh 06

Cảnh 07

Cảnh 08

Cảnh 09

Cảnh 10

NGỮ PHÁP QUA PHIM - 영화 속 TOPIK 문법

- 거든

(Cảnh 04)

Cấu trúcngữ pháp

Ý nghĩa

Ví dụ

Ghi chú

거든nằm sinh hoạt cuối câu:

Hiện tại

V/A - 거든요

N – () 거든요

Quá khứ

V – /었거든요

Tương lai

V – () 거거든요

1. Dùng để giải thích nguyên nhân – tại sao hay căn cứ mà tín đồ nói để ý đến về câu chữ ở vế trước.

2. Dùng để dẫn dắt một ngôn từ – câu chuyện – vấn đề mà fan nói ý muốn đề cập – truyền tải cho người nghe

1. 그가게에는 손님이 많아요.싸거든요.

Xem thêm: Mẫu Đan Áo Len Trẻ Em - Hướng Dẫn Đan Áo Cho Bé Kiểu 1

Khách và siêu thị đó đông lắm, vì chưng rẻ mà.

2. 감기약을먹었거든요, 거런데도 나아지지 않네요.

Tôi đã uống thuốc cảm rồi, tuy vậy vẫn không ngoài bệnh.

Ngữ pháp tương đồng – nỗ lực thế: -/어서요, -()니까요

거든 nằm tại vị trí giữa câu:

Hiện tại

V/A - 거든

N – () 거든

Quá khứ

V – /었거든

Tương lai

V – () 거거든

Mang ý đưa định một kết quả, đk nào đó rất có thể xảy ra, hoặc được xảy ra.

Hiểu rất dễ dàng nó gần tương tự như như -() “nếu…, nếu thì..”.

1. 많이 아프거든 병원에 가세요

Nếu nhỏ thì đi cơ sở y tế đi.

2. 유럽에 가거든 선물을 와야 , 알았지?

Nếu mà đi Châu Âu thì chắc hẳn rằng phải cài quà mang đến tớ đấy biết chưa?

Vế sau thường xuyên là bổn phận hoặc câu nhắc nhở

해당 포스팅의 번역 정보를 확인하고 싶다면

아래 링크를 클릭하세요.

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin chi tiết về phiên bản dịch của bài viết này,

vui lòng dìm vào link liên kết mặt dưới.

hihyen.nhabepvn.com.com/270


bộ phim bây giờ là gì? (겨울왕국, Frozen - 2013)

"느낌" 있는 영화 명장면 번역 Phân cảnh phim đặc sắc được truyền cài đặt một cách “sống động” 오늘의 영화는? Bộphimhômnaylàgì? 겨울왕국 Frozen (2013) bit.ly/3u77dRj Froze..