Tiếng Anh 6 Chương Trình Mới

Xem Nhanh

Giới thiệu về Sách giáo khoa giờ đồng hồ Anh lớp 6 mớiLink mua sách giáo khoa giờ đồng hồ Anh lớp 6 mới Câu Hỏi Thường gặp Khi Download Sách giáo khoa tiếng Anh lớp 6 mới

Bạn sẽ muốn mày mò về sách giáo khoa giờ đồng hồ Anh lớp 6 mới, đây là bộ sách theo lịch trình 2020 được bên xuất phiên bản Giáo dục vn tổ chức biên soạn. Trong bài viết hôm nay, nhabepvn.com sẽ giới thiệu đến các bạn đọc nội dung bài viết “Sách giáo khoa tiếng Anh lớp 6 bắt đầu . Cùng theo dõi nhé!


Sách giáo khoa tiếng Anh lớp 6 mới

Giới thiệu về Sách giáo khoa giờ Anh lớp 6 mới

Sách Giáo Khoa giờ Anh Lớp 6 mới được Bộ giáo dục đào tạo và Đào chế tác ban hành. Cuốn sách bao gồm 12 Units , từng Unit được trang bị không thiếu thốn các khả năng nghe (listening), nói (Speaking), đọc (reading), viết (writting) tương tự như về kiến thức từ vựng với ngữ pháp Getting started, Communication, closer look…

Sách được biên soạn theo kim chỉ nan giúp học viên rèn luyện kỹ năng giao tiếp thông qua ngữ âm, từ bỏ vựng, ngữ pháp, bên cạnh đó giúp tăng khả năng nghe, nói, đọc với viết.

Bạn đang xem: Tiếng anh 6 chương trình mới

Sách giáo khoa giờ Anh lớp 6 mới tập 1 có ngôn từ xoay quanh 2 nhà điểm (Theme) Our Communities và Our Heritage, đây những là phần lớn chủ điểm gần cận với học tập sinh.

Xem thêm: ( Chụp Camera Sau Bị Lệch Mặt Lệch Khi Chụp Ảnh, Chụp Ảnh Mặt Bị Lệch

Mỗi chủ điểm tất cả 3 đơn vị chức năng bài học tập (Unit), tương xứng với 3 chủ thể (Topic) của Chương trình. Hoàn thành mỗi chủ điểm là một trong bài ôn tập (Review) triệu tập vào tài năng ngôn ngữ và kiến thức ngôn ngữ mà học viên đã học được.

Sách giáo khoa giờ đồng hồ Anh lớp 6 mới tập 2 cũng tất cả nội dung xoay quanh 2 chủ điểm không còn xa lạ là Vision of the Future cùng Our World. Mỗi công ty điểm bao gồm 3 đơn vị chức năng bài học (Unit), tương ứng với ba chủ đề (Topic). Xong mỗi công ty điểm là một trong những bài ôn (Review) triệu tập vào ôn luyện kĩ năng ngôn ngữ và kỹ năng và kiến thức ngôn mà học sinh đã học tập được.

Mục lục của sách giáo khoa giờ đồng hồ Anh lớp 6 mới:

Unit 1: My new SchoolGetting Started – trang 6 Unit 1 Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh lớp 6 mớiA closer look 1 – trang 8 Unit 1 Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh lớp 6 chương trình mớiA closer look 2 – trang 9 Unit 1 Sách giờ anh lớp 6 chương trình mớiCommunication – trang 11 Unit 1 Sách giáo khoa giờ anh 6 mớiSkills 1 – trang 12 Unit 1 Sách giáo khoa giờ anh lớp 6 mớiSkills 2 – trang 13 Unit 1 Sách giáo khoa giờ anh lớp 6 lịch trình mớiLooking back – trang 14 Unit 1 Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh 6 mớiProject – trang 15 Unit 1 Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh lớp 6 mớiUnit 2: My homeGetting started – trang 16 Unit 2 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 mớiA closer look 1 – trang 18 Unit 2 Sách giáo khoa giờ anh lớp 6 lịch trình mớiA closer look 2 – trang 19 Unit 2 Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh 6 mớiCommunication – trang đôi mươi Unit 2 Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh lớp 6 mớiSkills 1 – trang 22 Unit 2 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 công tác mớiSkills 2 – trang 23 Unit 2 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 mớiLooking back – trang 24 Unit 2 Sách tiếng anh lớp 6 lịch trình mớiProject – trang 25 Unit 2 Sách giáo khoa giờ anh lớp 6 mới
*
Unit 2 sách giáo khoa giờ đồng hồ anh lớp 6 mớiUnit 3: My friendsGetting Started – trang 26 Unit 3 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 mớiA closer look 1 – trang 28 Unit 3 Sách giáo khoa giờ anh lớp 6 công tác mớiA closer look 2 – trang 29 Unit 3 Sách giờ đồng hồ anh lớp 6 chương trình mớiCommunication – trang 30 Unit 3 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 mớiSkills 1 – trang 32 Unit 3 Sách giáo khoa giờ anh lớp 6 chương trình mớiSkills 2 – trang 33 Unit 3 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 mớiLooking back – trang 34 Unit 3 Sách giáo khoa giờ anh 6 mớiProject – trang 35 Unit 3 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 công tác mớiReview 1 (Units 1 – 2 – 3)Language (Ngôn ngữ) – trang 36 nhận xét 1 (Units 1 – 2 – 3) Sách giáo khoa giờ anh 6 mớiSkills (Kỹ năng) – trang 37 đánh giá 1 (Units 1 – 2 – 3) Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh lớp 6 mớiUnit 4: My neighbourhoodGetting Started – trang 38 Unit 4 Sách giáo khoa tiếng anh 6 mớiA closer look 1 – trang 40 Unit 4 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 lịch trình mớiA closer look 2 – trang 41 Unit 4 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 mớiCommunication – trang 43 Unit 4 Sách giờ anh lớp 6 công tác mớiSkills 1 – trang 44 Unit 4 Sách giáo khoa giờ anh lớp 6 mớiSkills 2 – trang 44 Unit 4 Sách giáo khoa giờ anh lớp 6 lịch trình mớiLooking back – trang 46 Unit 4 Sách giáo khoa giờ anh 6 mớiProject – trang 47 Unit 4 Sách giáo khoa giờ anh lớp 6 mớiUnit 5: Natural Wonders of The WorldGetting Started – trang 48 Unit 5 Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh 6 mớiA closer look 1 – trang 50 Unit 5 Sách giáo khoa giờ anh lớp 6 mớiA closer look 2 – trang 51 Unit 5 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 lịch trình mớiCommunication – trang 53 Unit 5 Sách tiếng anh lớp 6 công tác mớiSkills 1 – trang 54 Unit 5 Sách giáo khoa giờ anh lớp 6 mớiSkills 2 – trang 55 Unit 5 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 chương trình mớiLooking back – trang 56 Unit 5 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 mớiProject – trang 57 Unit 5 Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh 6 mớiUnit 6: Our Tet HolidayGetting started – trang 58 Unit 6 Sách giáo khoa giờ anh 6 mớiA closer look 1 – trang 60 Unit 6 Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh lớp 6 mớiA closer look 2 – trang 61 Unit 6 Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh 6 mớiCommunication – trang 63 Unit 6 Sách giáo khoa giờ anh lớp 6 mớiSkills 1 – trang 64 Unit 6 Sách giáo khoa giờ anh lớp 6 chương trình mớiSkills 2 – trang 65 Unit 6 Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh lớp 6 mớiLooking back – trang 66 Unit 6 Sách giờ đồng hồ anh lớp 6 chương trình mớiProject – trang 67 Unit 6 Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh lớp 6 công tác mớiReview 2 (Units 4 – 5 – 6)Language (Ngôn ngữ) – trang 68 nhận xét 2 (Units 4 – 5 – 6) Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh 6 bắt đầu (22/10)Skills (Kỹ năng) – trang 69 reviews 2 (Units 4 – 5 – 6) Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh lớp 6 mớiUnit 7: TelevisionGetting Started – trang 6 Unit 7 Sách giờ đồng hồ anh lớp 6 chương trình mớiA closer look 1 – trang 8 Unit 7 Sách giáo khoa giờ anh lớp 6 mớiA closer look 2 – trang 9 Unit 7 Sách giáo khoa giờ đồng hồ Anh 6 mớiCommunication – trang 11 Unit 7 Sách giáo khoa giờ anh lớp 6 mớiSkills 1 – trang 12 Unit 7 Sách giáo khoa giờ anh lớp 6 chương trình mớiSkills 2 – trang 13 Unit 7 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 mớiLooking back – trang 14 Unit 7 Sách giáo khoa tiếng anh 6 mớiProject – trang 15 Unit 7 Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh lớp 6 lịch trình mớiUnit 8: Sports & GamesGetting Started – trang 16 Unit 8 Sách giáo khoa giờ anh lớp 6 mớiA closer look 1 – trang 18 Unit 8 Sách tiếng anh lớp 6 lịch trình mớiA closer look 2 – trang 19 Unit 8 Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh lớp 6 chương trình mớiCommunication – trang 21 Unit 8 Sách giáo khoa giờ anh lớp 6 mớiSkills 1 – trang 22 Unit 8 Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh 6 mớiSkills 2 – trang 23 Unit 8 Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh lớp 6 lịch trình mớiLooking back – trang 24 Unit 8 Sách giáo khoa tiếng anh 6 mớiProject – trang 25 Unit 8 Sách giáo khoa giờ anh lớp 6 mới
*
Unit 8 sách giáo khoa giờ đồng hồ anh lớp 6 mớiUnit 9: Cities of the WorldGetting Started – trang 26 Unit 9 Sách giáo khoa giờ anh lớp 6 công tác mớiA closer look 1 – trang 28 Unit 9 Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh lớp 6 mớiA closer look 2 – trang 29 Unit 9 Sách giờ anh lớp 6 công tác mớiCommunication – trang 31 Unit 9 Sách giáo khoa giờ anh 6 mớiSkills 1 – trang 32 Unit 9 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 mớiSkills 2 – trang 33 Unit 9 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 công tác mớiLooking back – trang 34 Unit 9 Sách giáo khoa giờ anh 6 mớiProject – trang 35 Unit 9 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 mớiReview 3 (Units 7 – 8 – 9)Language (Ngôn ngữ) – trang 36 nhận xét 3 (Units 7 – 8 – 9) Sách giáo khoa tiếng anh 6 mớiSkills (Kỹ năng) – trang 37 nhận xét 3 (Units 7 – 8 – 9) Sách giáo khoa giờ đồng hồ Anh lớp 6 mớiUnit 10: Our houses in the futureGetting Started – trang 38 Unit 10 Sách giáo khoa giờ anh 6 mớiA closer look 1 – trang 40 Unit 10 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 mớiA closer look 2 – trang 41 Unit 10 Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh lớp 6 chương trình mớiCommunication – trang 43 Unit 10 Sách tiếng anh lớp 6 chương trình mớiSkills 1 – trang 44 Unit 10 Sách giáo khoa giờ anh lớp 6 mớiSkills 2 – trang 45 Unit 10 Sách giáo khoa giờ anh lớp 6 lịch trình mớiLooking back – trang 46 Unit 10 Sách tiếng anh lớp 6 công tác mớiProject – trang 47 Unit 10 Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh lớp 6 mớiUnit 11: Our greener worldGetting Started – trang 48 Unit 11 Sách giáo khoa giờ anh 6 mớiA closer look 1 – trang 50 Unit 11 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 mớiA closer look 2 – trang 51 Unit 11 Sách giờ đồng hồ anh lớp 6 chương trình mớiCommunication – trang 53 Unit 11 Sách giáo khoa giờ anh 6 mớiSkills 1 – trang 54 Unit 11 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 mớiSkills 2 – trang 55 Unit 11 Sách giáo khoa giờ anh lớp 6 lịch trình mớiLooking back – trang 56 Unit 11 Sách giáo khoa giờ anh 6 mớiProject – trang 57 Unit 11 Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh lớp 6 công tác mớiUnit 12: RobotsGetting started – trang 58 Unit 12 Sách giáo khoa tiếng Anh 6 mớiA closer look 1 – trang 60 Unit 12 Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh lớp 6 mớiA closer look 2 – trang 61 Unit 12 Sách giờ anh lớp 6 công tác mớiCommunication – trang 63 Unit 12 Sách giáo khoa tiếng anh 6 mớiSkills 1 – trang 64 Unit 12 Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh lớp 6 mớiSkills 2 – trang 65 Unit 12 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 công tác mớiLooking back – trang 66 Unit 12 Sách giờ đồng hồ anh lớp 6 chương trình mớiProject – trang 67 Unit 12 Sách giáo khoaSGK tiếng anh lớp 6 mới
*
Unit 12 trong sách giáo khoa giờ anh lớp 6 mớiReview 4 (Units 10 – 11 – 12)Language (Ngôn ngữ) – trang 68 review 4 (Units 10 – 11 – 12) Sách giáo khoa giờ anh lớp 6 mớiSkills (Kỹ năng) – trang 69 nhận xét 4 (Units 10 – 11 – 12) Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh 6 mới

Link cài đặt sách giáo khoa giờ đồng hồ Anh lớp 6 mới

https://drive.google.com/drive/folders/1DQtBMDRssHD9zNmwrtlwJAsUjDPO-Y18

Với cỗ sách giáo khoa tiếng Anh lớp 6 mới được nhabepvn.com chia sẻ trên đây, ý muốn rằng bài viết này vẫn cung cấp cho chính mình đọc nguồn tài liệu sách giáo khoa giờ Anh lớp 6 chương trình bắt đầu hữu ích và có mức giá trị. Chúc chúng ta học tốt!

Câu Hỏi Thường gặp Khi Download Sách giáo khoa giờ đồng hồ Anh lớp 6 mới

Dung lượng download khoảng bao nhiêu?

=> khoảng tầm 300MB

File tải về google drive đề nghị không?

=> Đúng, để vận tốc tải miễn tổn phí được nhanh và an toàn nhất

File download có quảng bá không?

=> File download google drive nên hoàn toàn không quảng cáo!!!