Hiệp Sĩ Lưu Ban Tập 3

*

Kazuki Kurotetsu, người theo học trường "Hiệp sĩ ma thuật" nơi hầu hết hiệp sĩ chiến đấu bằng cách biến vong hồn thành kiếm ma thuật, là một "Hiệp sĩ lưu ban", không có tài năng năng phép thuật, tuy nhiên vào một ngày nọ, Stella - một công chúa ngoại quốc đồng thời là một trong những hiệp sĩ hạng A đã solo phương thử thách thi đấu, mà tín đồ thua cuộc sẽ bắt buộc phục tùng người thắng cuộc xuyên suốt đời...
Kazuki Kurotetsu, fan theo học tập trường "Hiệp sĩ ma thuật" nơi gần như hiệp sĩ chiến đấu bằng phương pháp biến vong linh thành tìm ma thuật, là 1 "Hiệp sĩ lưu giữ ban", không tài giỏi năng phép thuật, tuy nhiên vào một ngày nọ, Stella - một công chúa nước ngoài quốc đồng thời là một hiệp sĩ hạng A đã 1-1 phương thử thách thi đấu, mà người thua cuộc sẽ buộc phải phục tùng người thắng cuộc suốt đời...