CÁCH THAY ĐỔI KÍCH THƯỚC TRONG CAD

Trong ứng dụng AutoCAD, để tiến hành điều chỉnh tỉ trọng đối tượng bạn có thể sử dụng lệnh Scale (SC) với các cách sử dụng khác nhau.

Bạn hoàn toàn có thể gọi lệnh Scale bên trên thanh công cụ, hoặc nhập lệnh tắt SC.


*

Sau đó, để sử dụng lệnh bạn làm việc theo những bước:

Bước 1: Chọn đối tượng người tiêu dùng cần kiểm soát và điều chỉnh tỉ lệ