Tfboys vương bài đối vương bài

minhtam6403): "tối nay tui cũng chạy show nha #langngu_team