Samsung Galaxy Note 9 Mỹ Mới 100 Fullbox

Mô tả sản phẩm: Ngọc Thành cam đoan hàng zin 100% vẻ ngoài đẹp. Sản phẩm công nghệ chỉ dùng được một sim.Bảo hành 6 tháng bao bao test đổi trả 15 ngày giả dụ lỗi NSXHàng chuẩn chỉnh update rom miễn giá tiền cho người tiêu dùng mua trên Ngọc Thành MobileGiá bình ổn và tốt nhất thị trường.


*

6,890,000₫Trả góp 0%

6,990,000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":38154,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","tc_tax_rate":0,"tc_is_taxable":false,"tc_base_tax_rate":0,"tc_base_taxes_of_one":0,"tc_modded_taxes_of_one":0,"tc_non_base_location_prices":0,"tc_is_on_sale":false},"attributes":"attribute_pa_mau-sac":"copper","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":6990000,"display_regular_price":6990000,"image":"title":"samsung-note9-dong","caption":"","url":"https://nhabepvn.com/uploads/2019/04/samsung-note9-dong.png","alt":"","src":"https://nhabepvn.com/uploads/2019/04/samsung-note9-dong-600x600.png","srcset":"https://nhabepvn.com/uploads/2019/04/samsung-note9-dong.png 600w, https://nhabepvn.com/uploads/2019/04/samsung-note9-dong-150x150.png 150w, https://nhabepvn.com/uploads/2019/04/samsung-note9-dong-300x300.png 300w, https://nhabepvn.com/uploads/2019/04/samsung-note9-dong-100x100.png 100w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://nhabepvn.com/uploads/2019/04/samsung-note9-dong.png","full_src_w":600,"full_src_h":600,"gallery_thumbnail_src":"https://nhabepvn.com/uploads/2019/04/samsung-note9-dong-100x100.png","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://nhabepvn.com/uploads/2019/04/samsung-note9-dong-300x300.png","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":1526,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"yes","is_virtual":false,"max_qty":1,"min_qty":1,"price_html":"6,990,000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":2257,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","tc_tax_rate":0,"tc_is_taxable":false,"tc_base_tax_rate":0,"tc_base_taxes_of_one":0,"tc_modded_taxes_of_one":0,"tc_non_base_location_prices":0,"tc_is_on_sale":false,"attributes":"attribute_pa_mau-sac":"trang","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":6990000,"display_regular_price":6990000,"image":"title":"samsung-note9-trang","caption":"","url":"https://nhabepvn.com/uploads/2019/04/samsung-note9-trang.png","alt":"","src":"https://nhabepvn.com/uploads/2019/04/samsung-note9-trang-600x600.png","srcset":"https://nhabepvn.com/uploads/2019/04/samsung-note9-trang.png 600w, https://nhabepvn.com/uploads/2019/04/samsung-note9-trang-150x150.png 150w, https://nhabepvn.com/uploads/2019/04/samsung-note9-trang-300x300.png 300w, https://nhabepvn.com/uploads/2019/04/samsung-note9-trang-100x100.png 100w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://nhabepvn.com/uploads/2019/04/samsung-note9-trang.png","full_src_w":600,"full_src_h":600,"gallery_thumbnail_src":"https://nhabepvn.com/uploads/2019/04/samsung-note9-trang-100x100.png","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://nhabepvn.com/uploads/2019/04/samsung-note9-trang-300x300.png","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":1529,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"yes","is_virtual":false,"max_qty":1,"min_qty":1,"price_html":"6,990,000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":2750,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","tc_tax_rate":0,"tc_is_taxable":false,"tc_base_tax_rate":0,"tc_base_taxes_of_one":0,"tc_modded_taxes_of_one":0,"tc_non_base_location_prices":0,"tc_is_on_sale":false,"attributes":"attribute_pa_mau-sac":"black","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":6990000,"display_regular_price":6990000,"image":"title":"samsung-note9-den","caption":"","url":"https://nhabepvn.com/uploads/2019/04/samsung-note9-den.png","alt":"","src":"https://nhabepvn.com/uploads/2019/04/samsung-note9-den-600x600.png","srcset":"https://nhabepvn.com/uploads/2019/04/samsung-note9-den.png 600w, https://nhabepvn.com/uploads/2019/04/samsung-note9-den-150x150.png 150w, https://nhabepvn.com/uploads/2019/04/samsung-note9-den-300x300.png 300w, https://nhabepvn.com/uploads/2019/04/samsung-note9-den-100x100.png 100w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://nhabepvn.com/uploads/2019/04/samsung-note9-den.png","full_src_w":600,"full_src_h":600,"gallery_thumbnail_src":"https://nhabepvn.com/uploads/2019/04/samsung-note9-den-100x100.png","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://nhabepvn.com/uploads/2019/04/samsung-note9-den-300x300.png","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":1527,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"yes","is_virtual":false,"max_qty":1,"min_qty":1,"price_html":"6,990,000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":2258,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","tc_tax_rate":0,"tc_is_taxable":false,"tc_base_tax_rate":0,"tc_base_taxes_of_one":0,"tc_modded_taxes_of_one":0,"tc_non_base_location_prices":0,"tc_is_on_sale":false,"attributes":"attribute_pa_mau-sac":"purple","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":6890000,"display_regular_price":6890000,"image":"title":"samsung-note9-tim","caption":"","url":"https://nhabepvn.com/uploads/2019/04/samsung-note9-tim.png","alt":"","src":"https://nhabepvn.com/uploads/2019/04/samsung-note9-tim-600x600.png","srcset":"https://nhabepvn.com/uploads/2019/04/samsung-note9-tim.png 600w, https://nhabepvn.com/uploads/2019/04/samsung-note9-tim-150x150.png 150w, https://nhabepvn.com/uploads/2019/04/samsung-note9-tim-300x300.png 300w, https://nhabepvn.com/uploads/2019/04/samsung-note9-tim-100x100.png 100w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://nhabepvn.com/uploads/2019/04/samsung-note9-tim.png","full_src_w":600,"full_src_h":600,"gallery_thumbnail_src":"https://nhabepvn.com/uploads/2019/04/samsung-note9-tim-100x100.png","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://nhabepvn.com/uploads/2019/04/samsung-note9-tim-300x300.png","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":1528,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"yes","is_virtual":false,"max_qty":1,"min_qty":1,"price_html":"6,890,000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":2259,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","tc_tax_rate":0,"tc_is_taxable":false,"tc_base_tax_rate":0,"tc_base_taxes_of_one":0,"tc_modded_taxes_of_one":0,"tc_non_base_location_prices":0,"tc_is_on_sale":false,"attributes":"attribute_pa_mau-sac":"navy-blue","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":6990000,"display_regular_price":6990000,"image":"title":"samsung-note9-xanh","caption":"","url":"https://nhabepvn.com/uploads/2019/04/samsung-note9-xanh.png","alt":"","src":"https://nhabepvn.com/uploads/2019/04/samsung-note9-xanh-600x600.png","srcset":"https://nhabepvn.com/uploads/2019/04/samsung-note9-xanh.png 600w, https://nhabepvn.com/uploads/2019/04/samsung-note9-xanh-150x150.png 150w, https://nhabepvn.com/uploads/2019/04/samsung-note9-xanh-300x300.png 300w, https://nhabepvn.com/uploads/2019/04/samsung-note9-xanh-100x100.png 100w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://nhabepvn.com/uploads/2019/04/samsung-note9-xanh.png","full_src_w":600,"full_src_h":600,"gallery_thumbnail_src":"https://nhabepvn.com/uploads/2019/04/samsung-note9-xanh-100x100.png","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://nhabepvn.com/uploads/2019/04/samsung-note9-xanh-300x300.png","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":1530,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"yes","is_virtual":false,"max_qty":1,"min_qty":1,"price_html":"6,990,000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":2261,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","tc_tax_rate":0,"tc_is_taxable":false,"tc_base_tax_rate":0,"tc_base_taxes_of_one":0,"tc_modded_taxes_of_one":0,"tc_non_base_location_prices":0,"tc_is_on_sale":false>">