TÍNH TỪ TRÁI NGHĨA TRONG TIẾNG ANH

Đôi khi bạn chẳng cần phải dùng từ điển cơ mà vẫn đoán được tự trái nghĩa của một từ. Trong bài học hôm nay, nhabepvn.com sẽ giới thiệu các nhiều loại từ trái nghĩa trong giờ Anh, cách thêm tiền tố để tạo nên thành từ bỏ trái nghĩa với tổng đúng theo 100 cặp trường đoản cú trái nghĩa giờ Anh thịnh hành trong giao tiếp. Chúc bạn sớm thuần thục nhiều loại từ vựng này.

Bạn đang xem: Tính từ trái nghĩa trong tiếng anh


*

A. Tự trái nghĩa giờ đồng hồ Anh - Antonyms

1. Định nghĩa

Antonyms - từ trái nghĩa phát âm là phần nhiều từ gồm tương phản, hoặc trái ngược ý nghĩa. Giống như rất nhiều từ vựng trong ngôn ngữ tiếng Anh, "antonym " xuất phát điểm từ tiếng Hy Lạp. Trong giờ đồng hồ Hy Lạp 'anti' với nghĩa là đối lập, trong những khi 'onym' tức là tên.

Khi ngôn từ tiếng Anh trở đề nghị rất phức tạp, fan ta hoàn toàn có thể phản đối về phần đa từ đích thực có ý nghĩa sâu sắc đối lập. Với các ví dụ về những từ trái nghĩa được liệt kê bên dưới đây, nhabepvn.com sẽ share với độc giả nhưng phương pháp để tạo ra trường đoản cú trái nghĩa nhưng mà người bạn dạng ngữ sử dụng.

2. Những loại từ trái nghĩa trong giờ Anh

Complementary Antonyms: Đây là đa số từ trái nghĩa mà cấu trúc của chúng không tồn tại điểm chung.

Xem thêm: Cách Làm Đậu Hà Lan Sấy Khô, Công Nghệ Đậu Hà Lan Sấy Giòn

→ Ví dụ: boy - girl, off - on, night - day, entrance - exit, exterior - interior, true - false, dead - alive, push - pull, pass - fail

Relational Antonyms: hồ hết từ trái nghĩa loại này cũng tương tự loại Complementary Antonyms, khác ở đoạn cả nhị từ buộc phải cùng tồn tại để có từ trái nghĩa cùng với chúng.

→ Ví dụ: above - below, doctor - patient, husband - wife, servant - master, borrow - lend, give - receive, predator - prey, buy - sell, instructor - pupil

Graded Antonyms: team từ trái nghĩa này mang ý nghĩa sâu sắc so sánh.

→ Ví dụ: young - elderly, hard - easy, happy - wistful, wise - foolish, fat - slim, warm - cool, early - late, fast - slow, dark - pale

3. Thêm chi phí tố để chế tạo ra thành trường đoản cú trái nghĩa

Thi thoảng, các bạn chẳng cần được tìm tìm một từ không giống nghĩa. Chỉ dễ dàng là sinh sản từ trái nghĩa bằng phương pháp thêm chi phí tố vào trước tự vựng đó.

Hãy xem một vài ví dụ như từ trái nghĩa được tạo thành thanh bằng cách thêm tiền tố prefix dis-:

Agree → disagreeAppear → disappearBelief → disbeliefHonest → dishonest

Thêm chi phí tố prefix in- để chế tạo thành tự trái nghĩa sau:

Tolerant → intolerantDecent → indecentDiscreet → indiscreetExcusable → inexcusable

Các từ bỏ trái nghĩa sử dụng tiền tố prefix mis-:

Behave → misbehaveInterpret → misinterpretLead → misleadTrust → mistrust

Thêm tiền tố prefix un- để tạo các từ trái nghĩa:

Likely → unlikelyAble → unableFortunate → unfortunateForgiving → unforgiving

Từ trái nghĩa có thêm tiền tố prefix non-

Entity → nonentityConformist → nonconformistPayment → nonpaymentSense → nonsense

Tìm gọi thêm những chủ đề giờ Anh thông dụng:

90 cấu tạo V_ing nổi bật trong giờ đồng hồ Anh giao tiếp - nhabepvn.com

9 phần mềm học ngữ pháp tiếng Anh miễn chi phí cực tốt trên smartphone

Tổng hòa hợp từ vựng tiếng Anh hay thể hiện về 'Đôi mắt' - nhabepvn.com

B. Tổng hợp 100 cặp tự trái nghĩa trong tiếng Anh phổ biến


*

Tổng đúng theo 100 cặp từ bỏ trái nghĩa trong giờ Anh phổ biến

Above /ə’bʌv/ bên trên >Add /æd/ cộng, cung cấp >All /ɔ:l/ toàn bộ >Alive /əˈlaɪv/: sống >Alone /ə’loun/ đơn côi >Asleep /əˈsliːp/ bi lụy ngủ >Back /bæk/ vùng phía đằng sau >Beautiful /ˈbjuː.t̬ə.fəl/: đẹp >Before /bi’fɔ:/ trước >Begin /bi’gin/ ban đầu >Big /big/ to >Cool /ku:l/: thờ ơ >Clean /kliːn/: sạch mát >Dark /dɑ:k/ buổi tối >Difficult /’difikəlt/ nặng nề >Dry /drai/ khô >East /i:st/ đông >Empty /’empti/ trống ko >Enter /’entə/ lối vào >Even /’i:vn/ chẵn >Early: sớm /ˈɝː.li/late >Fact /fækt/ sự thật >Fat – /fæt/ – thin >First /fə:st/ thứ nhất >Get /get/ nhận thấy >Good: tốt /ɡʊd/ >High /hai/ cao >Hot: nóng – /hɑːt/ >Happy: phấn kích – /ˈhæp.i/ >Inside /in’said/ vào >Interesting /ˈɪntrəstɪŋ/ - boring /ˈbɔːrɪŋ/: thú vị - chánJolly /’dʒɔli/ bông lơn >Know /nou/ biết >Leave /li:v/ rời đi >Left /left/ trái >Loud /laud/ ồn ào >Most /moust/ hầu hết >Modern /ˈmɑː.dɚn/: hiện đại >Many /ˈmeni/ - few /fjuː/: các - ítNear /niə/ gần >New /nuː/ bắt đầu >North /nɔ:θ/ bắc >On /on/ bật >Open /’oupən/ mở >Over /’ouvə/ bên trên >Part /pa:t/ phần, phần tử >Play /plei/ chơi >Private /ˈpraɪvɪt/ riêng tư, cá thể >Push /puʃ/ đẩy >Question /ˈkwɛstʃən/ hỏi >Raise /reiz/ tăng >Right /rait/ đúng >Sad /sæd/ bi ai rầu >Safe /seif/ an toàn >Same /seim/ tương đương nhau >Sit /sit/ ngồi >Sweet /swi:t/ ngọt >Soft: mềm/sɑːft/ >Single: đơn độc /ˈsɪŋ.ɡəl/ >Through /θru:/ ném >True /truː/ đúng >Tight /taɪt/ - loose /luːs/: chặt - lỏngVertical /ˈvɜrtɪkəl/ dọc >Wide /waid/ rộng >Win /win/ win >Young /jʌɳ/ trẻ>Laugh / læf / mỉm cười >Clean / kliːn / sạch >Good / ɡʊd / tốt >Happy / ˈhæpi / vui vẻ >Slow / sloʊ / chậm >Open / ˈoʊpən / mở >Inside / ˌɪnˈsaɪd / trong >Under / ˈʌndər / sống dưới >Day / deɪ / ngày >Wide / waɪd / rộng >Front / frʌnt / trước >Smooth / smuːð / nhẵn nhụi >Hard-working / hɑːrd ˈwɜːrkɪŋ / chăm chỉ >Pull / pʊl / kéo >Alive / əˈlaɪv / sống >Buy / baɪ / tải >Build / bɪld / xây >Bright / braɪt / sáng >Left / left / trái >Deep / diːp / sâu >Full / fʊl / đầy >Fat / fæt / béo, mập >Beautiful / ˈbjuːtɪfl / đẹp >Strong / strɔːŋ / mạnh >Old / oʊld / cũ >Brave / breɪv / dũng cảm >Big / bɪɡ / to lớn >Rich / rɪtʃ / giàu >Straight / streɪt / thẳng >Thick / θɪk / dày >Long / lɔːŋ / dài >Hot / hɑːt / nóng >Tall / tɔːl / cao >Love / lʌv / yêu >