Tôn Ngộ Không

MỤC LỤC VĂN BẢN
*

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập - tự do - hạnh phúc ---------------

Số: 2013/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CHIẾN LƯỢC NGOẠI GIAO VĂN HÓA ĐẾN NĂM 2030

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ dụng cụ Tổ chức cơ quan chính phủ ngày19 tháng 6 năm 2015; nguyên lý sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Luật tổ chức triển khai Chínhphủ và cơ chế Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 mon 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 26/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2017 của chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà tổ chức cơ cấu tổ chức của cục Ngoại giao;

Căn cứ quyết định số 208/QĐ-TTg ngày 14 mon 02 năm 2011 của chính phủ về vấn đề phê duyệt kế hoạch Ngoại giaovăn hóa mang lại năm 2020;

Theo ý kiến đề xuất của bộ trưởng liên nghành Bộ Ngoạigiao.

Bạn đang xem: Tôn ngộ không

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt y Chiến lượcNgoại giao văn hóa truyền thống đến năm 2030 (sau đây call tắt là Chiến lược) với những nộidung sau:

I. Quan lại ĐIỂM

1. Bám quá sát chủ trương, mặt đường lối đốingoại và chính sách phát triển văn hóa truyền thống của tổ quốc đã được những kỳ Đại hội, nhấtlà Đại hội XIII của Đảng đề ra, ví dụ là: “phát huy vai trò tiên phong của đốingoại trong việc tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, kêu gọi cácnguồn lực phía bên ngoài để trở nên tân tiến đất nước, cải thiện vị cố và uy tín của đấtnước” và “phát triển nhỏ người toàn vẹn và thành lập nền văn hóa nước ta tiêntiến, đậm đà bạn dạng sắc dân tộc bản địa để văn hóa truyền thống thực sự trở thành sức khỏe nội sinh, độnglực phát triển quốc gia và đảm bảo an toàn Tổ quốc”.

2. Nước ngoài giao văn hóa là nhiệm vụchung của cả hệ thống chính trị, được triển khai đồng bộtrên những trụ cột đối nước ngoài Đảng, nước ngoài giao bên nước cùng đối ngoại nhân dân. Mọicơ chế, chính sách của ngoại giao văn hóa truyền thống phải phát huy tính nhà động, tích cựcvà trí tuệ sáng tạo của toàn bộ các tổ chức, cá nhân, khai thác công dụng tiềm năng củatoàn thôn hội và của các tầng lớp nhân dân, bao hàm đồng bào việt nam ở nướcngoài.

3. đính thêm kết chiến lược Ngoại giao vănhóa cho năm 2030 với vấn đề triển khai các chiến lược trong lĩnh vực đối ngoại,văn hóa, an ninh, quốc phòng, tin tức đối ngoại, khoa học, giáo dục..., Chiếnlược vạc triển tài chính - làng mạc hội 10 năm 2021 - 2030 và các văn bản được thôngqua tương xứng với định hướng, công ty trương đường lối đối ngoại, chính sách văn hóacủa Đảng cùng Nhà nước.

4. Ngoại giao văn hóa là thành phần cấuthành đặc biệt quan trọng của nền ngoại giao nước ta toàn diện, hiện nay đại, trong số ấy ngoạigiao chính trị là chủ công, ngoại giao kinh tế tài chính là tự dưng phá, nước ngoài giao văn hóalà nền tảng lòng tin tạo nên phiên bản sắc của ngoại giao Việt Nam.

II. PHƯƠNG CHÂM

1. Cơ quan chỉ đạo của chính phủ đóng phương châm chỉ đạo, địnhhướng, hỗ trợ về cơ chế, chính sách, nguồn lực. Cỗ Ngoại giao là cơ quan đầu mốigiúp tham mưu, đôn đốc, đồng hành, kiểm tra, tổng hợp cùng báo cáo.

2. Xúc tiến ngoại giao văn hóa truyền thống lànhằm thực hiện tác dụng đường lối đối nước ngoài độc lập, trường đoản cú chủ, hòa bình, hòa hợp tác,phát triển, đa phương hoá, phong phú hoá và đảm bảo an toàn cao nhất tiện ích quốc gia,dân tộc dựa trên luật pháp quốc tế, đồng đẳng giữa những quốc gia, bên cạnh đó tônvinh, nâng tầm văn hóa nước ta để văn hóa truyền thống thực sự là gốc rễ tinh thần, nguồnlực nội sinh và đụng lực cải tiến vượt bậc cho phân phát triển kinh tế - xóm hội và hội nhập quốctế.

3. Nước ngoài giao văn hóa lấy địa phương,người dân, doanh nghiệp là trung tâm, từ đó địa phương, người dân, doanh nghiệpvừa là cửa hàng thụ hưởng trọn vừa là đối tác, gia nhập vào việc tiến hành Chiến lược.

4. Công tác làm việc ngoại giao văn hóa truyền thống là quátrình thường xuyên, liên tục; tiếp tục sáng tạo, nhạy bén, hoạt bát trong triểnkhai, đồng thời bức tốc ứng dụng công nghệ - technology làm nhiều chủng loại nộidung, bề ngoài của các chuyển động ngoại giao văn hóa.

III. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

Mục tiêu của công tác làm việc ngoại giao vănhóa là thực hiện công cụ văn hóa truyền thống trong nước ngoài giao nhằm đưaquan hệ việt nam với các đối tác đi vào chiều sâu, ổn định,bảo đảm tiện ích quốc gia - dân tộc, chế tác lập và đứng vững mội trường hòa bình, ổn định định, huy động nguồn lực bên ngoài,biến đk thuận lợi, vị thế tổ quốc thành nguồn lực có sẵn để cải tiến và phát triển kinh tế- xã hội, đôi khi dùng các biện pháp ngoại giao nhằm tôn vinh các giá trị, vẻ đẹpcủa văn hóa truyền thống Việt Nam, thu nhận tinh hoa văn hóa truyền thống nhân loại, qua đó khơi dậy khátvọng trở nên tân tiến đất nước, tăng tốc sức bạo gan mềm, nâng cấp vị gắng đất nước.

2. Các phương châm cụ thể

- shop và làm sâu sắc hơn nữa mốiquan hệ, lòng tin giữa việt nam với những quốc gia, vùng lãnh thổ, các tổ chứckhu vực và quốc tế. Đặt phương châm đến năm 2030, tổ chức triển khai các vận động ngoại giaovăn hóa gồm quy tế bào lớn, các vận động trong kích thước Tuần/Ngày Việt Nam, Tuần/NgàyVăn hóa nước ta tại các nước có quan hệ đối tác doanh nghiệp toàn diện, đối tác doanh nghiệp chiến lược,láng giềng hữu nghị truyền thống lịch sử với Việt Nam.

- Hội nhập một cách chủ động, sâu rộngtrong các nghành nghề về văn hóa truyền thống tại các tổ chức, diễn đàn khu vực với quốc tế;tích cực vai trò member trong việc đánh giá và phân phát huy bản sắc của cùng đồngVăn hóa - làng hội ASEAN; cung cấp các bộ, ngành, địa phương,người dân, công ty lớn hội nhập quốc tế, góp phần nâng cao dân trí, giúp ngườidân, doanh nghiệp lớn tiếp cận cấp tốc với tri thức mới của nhân loại, cải thiện chấtlượng lao động và unique thụ hưởng.

- quảng bá các quý giá văn hóa, hình ảnhđất nước, con người việt Nam, trong các số đó chú trọng câu hỏi lan tỏa những giá trị, tưtưởng, cách nhìn nhân sinh quan, trái đất quan tiến bộ và cao đẹp nhất của dân tộc bản địa ViệtNam, đặc biệt là thông qua hình ảnh, giá chỉ trị bốn tưởng của chủ tịch Hồ Chí Minhvà những danh nhân được UNESCO vinh danh; quan liêu tâm cải tiến và phát triển ngành công nghiệpvăn hóa, mở rộng thị trường cho mặt hàng hóa, sản phẩm, thương mại & dịch vụ của Việt Nam; xây dựngViệt nam trở thành địa chỉ hấp dẫn về giao lưu văn hóa quốc tế và cửa hàng xâydựng thương hiệu địa phương. Đặt mục tiêu tới năm 2030, tất cả các phòng ban đạidiện việt nam ở quốc tế xây dựng “Góc Việt Nam” hoặc “Không gian vn -Hồ Chí Minh”; các tỉnh, thành phố lớn của nước ta có các sự kiện ngoại giaovăn hóa béo thường niên.

- di chuyển mới, bảo đảm an toàn và phát huycác di sản, danh hiệu nước ta đã được nước ngoài công thừa nhận để vừa đóng góp phần bảo tồngiá trị truyền thống lâu đời vừa tạo ra thêm nguồn lực để các địa phương cải tiến và phát triển nhanhvà bền vững, vừa thể hiện trách nhiệm đóng góp vào kho báu văn hóa, trí thức củanhân loại; di chuyển để việt nam đăng cai các sự kiện thế giới và khu vực về vănhóa, khoa học, giáo dục, thể thao, du lịch...; chuyên chở đưa người vn thamgia góp phần tại những tổ chức, diễn bầy quốc tế về văn hóa. Đặt kim chỉ nam đến năm2030, nước ta có bên trên 60 di sản, danh hiệu được thế giới công nhận; gồm trên 10danh nhân người việt nam được nước ngoài vinh danh; chuyển thêm các người vn ứngcử, tham gia vào những vị trí lãnh đạo tại những diễn bọn văn hóa, khoa học, giáo dục...của quanh vùng và vắt giới.

- thu nhận có tinh lọc tinh hoa vănhóa nhân loại để làm giàu phiên bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc, phù hợp với trong thực tiễn của ViệtNam, góp sức vào phát hành nền văn hóa vn tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc;đồng thời đảm bảo an toàn các giá bán trị căn cơ tư tưởng của Đảng, kết quả này của đất nước.

IV. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Các phương án đột phá

a) tăng tốc nghiên cứu, tham mưuchính sách

- Tiếp tục tăng nhanh công tác nghiên cứunhằm reviews về xu thế, vai trò, giải pháp ngoại giao văn hóa trong thiết yếu sáchđối nước ngoài của các quốc gia trên quả đât từ đó khuyến cáo các biện pháp, chínhsách về nước ngoài giao văn hóa tương xứng cho Việt Nam, góp sức vào việc thực hiện mụctiêu bình thường của đối nước ngoài và cải cách và phát triển văn hóa Việt Nam.

- Tham mưu đổi mới trong vấn đề triểnkhai bao gồm trọng tâm, trọng yếu các vận động ngoại giao văn hóa ở trong cùng ngoàinước với câu chữ phong phú, hình thức đa dạng, sáng tạo, hiệu quả, tương xứng vớivăn hóa của từng địa bàn, đối tượng.

- liên tiếp triển khai hiệu quả các điềuước, thỏa thuận quốc tế đã ký kết kết cùng nghiên cứu, tham vấn đàm phán, ký kết kết cácvăn phiên bản mới tương quan tới nghành nghề dịch vụ văn hóa, khoa học, giáo dục... Nhằm mục đích thu hútnguồn lực làm việc trong và ko kể nước, sinh sản động lực mới cho sự phát triển chắc chắn củađất nước.

b) bức tốc cơ chế phối hợp, thựchiện

- hoàn thiện cơ chế phối hợp về ngoạigiao văn hóa một biện pháp hệ thống, đồng bộ, liên thông trên cơ sở tương xứng với đườnglối, chủ trương của Đảng, bao gồm sách, pháp luật của phòng nước, cũng giống như thực tiễnphát triển của quốc gia và các cam kết quốc tế.

- huy động sự tham gia của cả Chínhphủ, địa phương, doanh nghiệp, tổ chức triển khai đoàn thể với quần bọn chúng nhân dân, theođó:

+ chính phủ nước nhà đóng vai trò chủ đạo, triểnkhai các hoạt động ngoại giao văn hóa truyền thống cấp đơn vị nước, khu vực và quốc tế;

+ các bộ, ban, ngành, địa phương chủtrì tổ chức triển khai các chuyển động ngoại giao văn hóa trong độ lớn chức năng, nhiệm vụcủa mình;

+ những tập đoàn, công ty lớn đóng vaitrò chủ chốt trong việc đầu tư chi tiêu vào công nghiệp văn hóa, phim ảnh, âm nhạc, võthuật... đồng thời bức tốc kết hợp tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuậttrong những chuyến thăm nước ngoài của lãnh đạo cấp cao, trong các chuyển động giaolưu quần chúng để tiếp thị văn hóa việt nam ra mặt ngoài;

+ bạn dân, tuyệt nhất là đồng bào ViệtNam ở nước ngoài, lưu học viên Việt Nam, người việt nam đi du lịch... được khuyếnkhích trong sứ mệnh sứ giả lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam;

+ những cơ quan báo chí thực hiện nhiệmvụ tuyên truyền đối ngoại; những đoàn thể làng mạc hội phát huy vai trò ước nối tronggiao lưu nhân dân giữa nước ta với những nước.

c) tăng cường nguồn lực

- Chú trọng đào tạo và giảng dạy đội ngũ cán cỗ cókhả năng nghiên cứu, xây dựng cơ chế về ngoại giao văn hóa, được đào tạobài bản, tất cả hiểu biết về thực trạng thế giới, văn hóa các nước và văn hóa ViệtNam cũng tương tự có kinh nghiệm thực tiễn về tổ chức sự kiện.

- Triển khai tốt các đề án bồi dưỡngkiến thức và khả năng cho cán cỗ ngoại giao, cán bộ làm công tác đối nước ngoài tại cácbộ, ban, ngành, địa phương, các tổ chức nhân dân.

- liên tiếp đưa ngoại giao văn hóa vàođào tạo trong các trường đại học chuyên ngành nước ngoài giao với văn hóa nhằm xây dựngđội ngũ cán bộ ngoại giao văn hóa ngày càng chăm nghiệp, bài xích bản.

- đơn vị nước dành riêng nguồn giá thành thíchđáng, phù hợp, đồng thời ham nguồn lực làng mạc hội hóa và những nguồn tài chủ yếu hợppháp khác. Xây dựng phép tắc khen thưởng, khích lệ kịp thời so với các cá nhân,tập thể tiêu biểu, xuất sắc tất cả đóng góp tích cực và lành mạnh cho công tác làm việc ngoại giao vănhóa.

d) kết nối ngoại giao văn hóa truyền thống với ngoạigiao chủ yếu trị, nước ngoài giao ghê tế

- gắn kết ngoại giao văn hóa truyền thống với ngoạigiao thiết yếu trị, ngoại giao tài chính nhằm ship hàng các kim chỉ nam hòa bình, an ninh,phát triển quốc gia và nâng cấp vị thế, uy tín quốc gia. Núm thể: với ngoạigiao chủ yếu trị xây dựng tin tưởng với những quốc gia, khu vực qua đó góp phần “bảovệ tổ quốc từ sớm, trường đoản cú xa”; cùng với ngoại giao ghê tế góp thêm phần thu hút đầutư, du lịch, đúng theo tác, tạo ra điều kiện tiện lợi để nước nhà phát triển nhanh, bềnvững.

- gắn thêm ngoại giao văn hóa truyền thống với những xuthế bự của nhân loại như trở nên tân tiến xanh, bảo vệ môi trường, biến đổi số,công bằng xã hội, đồng đẳng giới... Và các vấn đề mà fan dân, doanh nghiệpquan tâm.

đ) gắn kết ngoại giao văn hóa truyền thống với địaphương, người dân, công ty và đồng bào việt nam ở nước ngoài

- đính kết chặt chẽ Chiến lược Ngoạigiao văn hóa truyền thống với planer phát triển kinh tế tài chính - làng hội theo từng quá trình củacác địa phương nhằm mục đích giới thiệu, tiếp thị giá trị văn hóa, tiềm năng và cầm cố mạnhvề thích hợp tác, đầu tư, đồng thời không ngừng mở rộng giao lưu, hợp tác ký kết với những thành phố địaphương trên cố gắng giới.

- Phối hợp ngặt nghèo giữa đối ngoại Đảng,ngoại giao công ty nước cùng đối ngoại dân chúng trong thực hiện các chuyển động ngoạigiao văn hóa truyền thống nhằm ship hàng người dân, đóng góp phần phát triển con người toàn diện,giúp nâng cấp năng lực trải nghiệm văn hóa, tạo thời cơ tốt để tín đồ dân vào nướctiếp xúc cùng hiểu rộng về những nền văn hóa trên cố gắng giới.

- Tạo điều kiện để đồng bào vn ởnước xung quanh được mừng đón thông tin, sản phẩm văn hóa từtrong nước để lưu lại gìn, phân phát huy bản sắc, truyền thống lịch sử văn hóa nước ta ở sở tại;tiếp tục tổ chức những chương trình, vận động về nguồn hướng đồng bào vn ởcác nước về quê nhà thông qua các hoạt động tham quan, tìm hiểu địa điểm vănhóa, định kỳ sử, độc lập của khu đất nước.

- cung ứng doanh nghiệp reviews nănglực, thay mạnh, giá trị văn hóa truyền thống và định hình bản sắc văn hóa doanh nghiệp, tự đótạo dựng tinh thần với các đối tác doanh nghiệp quốc tế; đồng thời kết nối giữa những thương hiệusản phẩm có quality của nước ta với các yếu tố văn hóa rực rỡ của đất nước.

e) tăng cường công tác thông tin,tuyên truyền

- phối hợp nhuần nhuyễn ngoại giao vănhóa và thông tin đối ngoại, từng bước xúc tiến ngoại giao công chúng, chế tạo “sứcmạnh mềm” mang lại đất nước.

- tăng cường công tác thông tin,tuyên truyền một bí quyết thực chất, hiệu quả; xác minh nhiệm vụ ngoại giao văn hóakhông chỉ cần giới thiệu, quảng bá thông qua truyền tải tin tức đơn thuần nhưng cầnlan tỏa những giá trị cao đẹp mắt của dân tộc, qua đó giúp triết lý cảm xúc, hànhvi, thói quen với thái độ mếm mộ của fan dân vậy giới so với Việt Nam.

- phối kết hợp nhiều vẻ ngoài tuyên truyềnmột phương pháp đa dạng, sáng tạo; tận dụng những lợi thế của cuộc phương pháp mạng công nghiệplần thứ bốn về tốc độ, lượng chất thông tin, khả năng tiếp cận công chúng; thúc đẩykết hợp với ngoại giao số, ngoại giao công chúng.

2. Những biện pháp vắt thể

a) góp phần thúc đẩy quan hệ, hợptác, xây dựng lòng tin với các quốc gia, tổ chức khoanh vùng và quốc tế

- Đẩy mạnh công tác làm việc ngoại giao vănhóa tại những địa bàn, trọng tâm là các nước láng giềng, khu vực, nước lớn, đốitác chiến lược, đối tác doanh nghiệp toàn diện, đồng đội truyền thống, đồng thời mở rộng cáckhu vực có tiềm năng ảnh hưởng quan hệ.

- tăng cường lồng ghép linh hoạt, thựcchất các hoạt động ngoại giao văn hóa trong các chuyến thăm của chỉ huy cấpcao nước ta tới những nước với trong chuyến thăm của lãnh đạo cấp cho cao các nước tớiViệt Nam; đan xen việc ra mắt các quý giá văn hóa vn trong những bàiphát biểu, văn bản trao đổi, trong ấn phẩm, quà khuyến mãi của lãnh đạo cung cấp cao.

- thường xuyên đưa ngoại giao văn hóa truyền thống trởthành một nội dung đặc biệt trong trao đổi tại các cơ chế hợp tác tuy vậy phươngvà nhiều phương như Ủy ban liên thiết yếu phủ, tham vấn chính trị, những đề án, chươngtrình cải cách và phát triển quan hệ giữa vn và các nước, những tổ chức quốc tế và khuvực, tương tự như trong những đề án, chương trình, kế hoạch chuyển động đối ngoại béo củacác cấp, các ngành cùng địa phương.

- sáng tạo, đổi mới trong việc tổ chứccác công tác Tuần/Ngày nước ta ở nước ngoài, những sự kiện văn hóa nhân dịpcác sự kiện quan trọng đặc biệt như kỷ niệm năm chẵn, năm tròn ngày thiết lập quan hệngoại giao, ngày Quốc khánh... đóng góp phần đưa quan hệ lấn sân vào chiều sâu, bền vững,tăng cường hữu nghị, tin yêu giữa vn với những nước, đồng thời mê say đầutư nước ngoài, khách phượt quốc tế, hiệp thương thương mại, tạo đk mở rộngquan hệ hợp tác trên các nghành nghề khác.

b) Hội nhập sâu, rộng trong số lĩnhvực về văn hóa tại các tổ chức, diễn lũ khu vực và quốc tế

- tích cực tham gia nhà động, tráchnhiệm tại các tổ chức, diễn bọn văn hóa cấp quanh vùng và trái đất như: Tổ chứcGiáo dục, kỹ thuật và văn hóa truyền thống Liên phù hợp Quốc (UNESCO), Hiệp hội các quốc giaĐông phái mạnh Á (ASEAN), hội nghị thượng đỉnh Á-Âu (ASEM), Hộinghị cao cấp Đông Á (EAS), Diễn đàn Hợp tác Đông Á - MỹLatinh (FEALAC), tổ chức triển khai Quốc tế Pháp ngữ (OIF), những tổ chức phi chính phủ về văn hóa...

- tương tác hợp tác trong các lĩnh vựctiềm năng về văn hóa, giáo dục, khoa học... Mà nước ta và những nước cùng quantâm trải qua các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, điều đình quốc gia, khu vực và quốctế.

- sinh sản điều kiện dễ dãi nhằm tăngcường chuyển động giao lưu giữ nhân dân, giao lưu văn hóa truyền thống giữa các học giả, công ty vănhóa, âm nhạc sỹ, bên báo, học sinh, sinh viên, thanh niên vn với những nước,các tổ chức trên thế giới.

c) tiếp thị các quý hiếm văn hóa, hìnhảnh khu đất nước, con người việt Nam

- liên tiếp triển khai những chươngtrình phệ về ngoại giao văn hóa qua đó góp phần định hình thông điệp quốc gia, toátlên hình hình ảnh Việt phái nam là một nước nhà văn minh, an toàn, tươi đẹp; văn hóa truyền thống độcđáo, nhiều truyền thống; cải tiến và phát triển năng động; con người thân trong gia đình thiện, quí khách;điểm đến tin cậy để sinh sống, học tập, du lịch, đầu tư; đồng thời tăng cườngtổ chức các sự kiện văn hóa có yếu tố nước ngoài tại địaphương qua đó đóng góp thêm phần xây dựng chữ tín ngành nghề, địa phương.

- Tiếp tục bức tốc giới thiệu conngười việt nam thông qua hình hình ảnh các hero dân tộc, danh nhân bản hóa, cánhân tiêu biểu như: danh nhân văn hóa Nguyễn Trãi, đại thi hào Nguyễn Du, nhàgiáo Chu Văn An... Và đặc biệt là Chủ tịch hồ Chí Minh, trong đó tăng tốc việctuyên truyền, giới thiệu, tôn vinh các tư tưởng cao đẹp nhất của Người, được cùng đồngquốc tế share như liên tưởng hòa bình, đồng đẳng giữa những dân tộc, tự do chủquyền và hợp tác ký kết quốc tế.

Xem thêm: Cách Làm Bánh Sinh Nhật Hình Ô Tô Đơn Giản Siêu Dễ Thương, Cách Làm Bánh Sinh Nhật Ôtô Mcqueen 3D

- quan tâm, phát hiện tại và tạo ra điều kiệnđể các cá nhân Việt Nam ở trong và ngoài nước tham gia những cuộc thi khu vực vực, quốctế vào các lĩnh vực văn hóa, khoa học, giáo dục...; thiết kế kế hoạch phổ biếnkiến thức cơ bạn dạng về văn hóa, nước ngoài giao văn hóa truyền thống với những người nước ta đi laođộng, học tập, công tác làm việc trung và dài hạn sinh sống nước ngoài... đóng góp thêm phần xây dựng hìnhảnh người vn có văn hóa, tôn trọng lao lý và tất cả hiểu biết về văn hóa truyền thống bảnđịa.

- Đa dạng hóa các chuyển động hỗ trợ đồngbào vn ở nước ngoài trong bài toán giữ gìn giờ Việt, vạc huy bản sắc vănhóa với truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam; hệ trọng đưa tiếng Việt vàochương trình đào tạo và giảng dạy ở các cơ sở giáo dục và đào tạo tại địa bàn có đông người việt Namsinh sống; phân tích lựa lựa chọn Ngày vinh danh tiếng Việt hàng năm để khuyếnkhích, cổ vũ đồng bào, tốt nhất là thế hệ trẻ học tập cùng giữ gìn giờ Việt.

- Tiếp tục tăng tốc sự hiện diện củaViệt nam giới tại những sự kiện văn hóa truyền thống quốc tế bao gồm uy tín, tiến cho tới đăng cai tổ chứccác sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch, khoa học, giáo dục, y tế... Tầm quần thể vựcvà quốc tế; đầu tư nghiên cứu cách tân và phát triển các sản phẩm văn hóa sệt sắc; chú trọngxuất bản và phổ biến ra nước ngoài các tác phẩm nghệ thuật và thẩm mỹ có giá bán trị, chất lượng;thúc đẩy trình làng ngôn ngữ, phong tục tập quán, lễ hội, trang phục những dân tộcViệt Nam, các danh lam, chiến thắng cảnh, những làng nghề truyền thống, những tác phẩmtrên các nghành nghề dịch vụ điện ảnh, âm nhạc, mỹ thuật, nhiếp ảnh, kiến trúc...

- Thực hiện kết quả Chiến lược Vănhóa đối ngoại, Chiến lược cải cách và phát triển văn hóa Việt Nam, kế hoạch phát triểncác ngành Công nghiệp văn hóa truyền thống Việt Nam, Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại, chiến lược phát triển phượt Việt Nam; tiếp tục pháthuy tổ chức những chương trình văn hóa truyền thống lớn như: Ngày Văn hóa, Tuần văn hóa truyền thống ViệtNam, liên hoan Văn hóa - du lịch Việt Nam ở nước ngoài... Nhằm mục tiêu quảng bá hình hình ảnh đấtnước, văn hóa, con người việt nam Nam.

- tiến hành xây dựng hình hình ảnh nhận diệnmang đặc trưng văn hóa, con kiến trúc việt nam tại trụ sở của những cơ quan tiền đại diệnViệt Nam làm việc nước ngoài; tương tác việc chuẩn hóa nghi lễ khánh tiết, trang phục, ẩmthực, quà tặng ngay đối ngoại... Bên trên cơ sở tương xứng với điều kiện của tổ quốc vàvăn hóa sở tại.

- quan tiền tâm, tạo đk thuận lợinhằm bảo tồn và phân phát huy các thiết chế văn hóa truyền thống do đồng bào vn ở nướcngoài hoặc do bao gồm quyền, fan dân sở tại xây dựng như: không khí tín ngưỡng; nhà hàng ăn uống Việt Nam; “Góc Việt Nam” tại những thư viện, bảo tàng; cáckhoa “Việt phái mạnh học” tại những trường Đại học; những công trình, hình tượng hữu nghịcủa việt nam và các nước.

d) Vận động, nhiều mẫu mã hóa với bảo tồn,phát huy các di sản, danh hiệu quốc tế của Việt Nam

- tiếp tục lồng ghép hiệu quả, thựcchất việc bảo tồn và phát huy những di sản, thương hiệu quốc tế đã làm được công nhậnvào các đề án, chiến lược, planer phát triển kinh tế tài chính - buôn bản hội, du lịch, hợptác, đầu tư... Của các địa phương qua đó thúc đẩy việc ra mắt và quảng bácác danh lam, win cảnh, di tích lịch sử, danh nhân văn hóa của khu đất nước; biếncác thương hiệu này phát triển thành nguồn lực cải cách và phát triển dựa trên việc đảm bảo an toàn các giátrị truyền thống lịch sử và vạn vật thiên nhiên tại những địa phương.

- liên tục xây dựng, di chuyển công nhậnmới các mô hình danh hiệu như: di sản văn hóa truyền thống và vạn vật thiên nhiên thế giới, di sảnvăn hóa phi vật dụng thể, khu dự trữ sinh quyển ráng giới, mạnglưới công viên địa chất toàn cầu, di sản bốn liệu trực thuộc chương trình ký ức thếgiới, thành phố vì hòa bình, tp sáng tạo, thành phố vì học tập tập... Và cácdanh hiệu quốc tế khác.

- bức tốc xây dựng, khuyến nghị vinhdanh các danh nhân, nhà văn hóa lớn của đất nước; thẩm tra soát, đầu tư chi tiêu xây dựng,trùng tu, tôn tạo các công trình văn hóa, lịch sử hào hùng về việt nam ở nước ngoài vàcác công trình văn hóa có yếu tố nước ngoài ở Việt Nam.

đ) hấp thu tinh hoa văn hóa nhân loại

- bức tốc hợp tác, hội nhập quốc tếvề văn hóa nhằm mục tiêu đưa tinh hoa văn hóa truyền thống của nước ta ra cụ giới, góp thêm phần bổ sungtinh hoa văn hóa nhân loại; bên cạnh đó tiếp thu có chọn lọc và sáng tạo tinh hoavăn hóa, tri thức, kinh nghiệm hay, khoa học tiên tiến trái đất vào Việt Nam, từđó kế thừa, phạt huy bạn dạng sắc văn hóa truyền thống dân tộc để hoàn thiện và đa dạng chủng loại hơn khotàng văn hóa, học thức của Việt Nam.

- Phản chưng kịp thời, hiệu quả các luậnđiệu sai trái, xuyên tạc, tuyên truyền ko đúng sự thật về các lãnh tụ, danhnhân, kế hoạch sử, văn hóa, mặt đường lối chính sách, đất nước, con người việt nam Nam. Đẩylùi hạn chế, ảnh hưởng của những thành phầm văn hóa không lành mạnh từ bên ngoàixâm nhập vào Việt Nam.

Các nhiệm vụ ví dụ thực hiện tại Chiếnlược nước ngoài giao văn hóa đến năm 2030 được nêu trên Phụ lục kèm theo. Trên cơ sởtình hình triển khai thực tiễn và lời khuyên của những bộ, ban, ngành, địa phương, BộNgoại giao sẽ cập nhật, report Thủ tướng chính phủ hàng năm hoặc theo từnggiai đoạn rứa thể.

V. Kinh PHÍ THỰC HIỆN

1. Các bộ, ngành, địa phương sử dụngdự toán chi liên tục được giao hàng năm để tiến hành Chiến lược. Đối vớikinh phí tiến hành các đề án, công tác hàng năm, trên các đại lý phân cấp ngânsách, những bộ, ngành, địa phương căn cứ nội dung những đề án, công tác đã đượccấp bao gồm thẩm quyền phê duyệt, xây dựng dự trù thực hiện, tổng hợp phổ biến trong dựtoán kinh phí đầu tư thường xuyên của các bộ, ngành, địa phương gởi cơ quan tài chínhcùng cấp cho để trình cấp tất cả thẩm quyền quyết định theo cơ chế của chế độ Ngân sáchnhà nước và những văn bạn dạng hướng dẫn.

2. Huy động nguồn làng mạc hội hóa và cácnguồn kinh phí đầu tư hợp pháp khác để thực hiện Chiến lược theo quy định.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cỗ Ngoại giao

a) chủ trì, phối hợp với các bộ, ban,ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương,các cơ quan đại diện Việt Nam ngơi nghỉ nước ngoài, tổ chức triển khai Chiến lược.

b) chủ trì sản xuất và trình Thủ tướngChính phủ kế hoạch nước ngoài giao văn hóa hàng năm hoặc planer trung hạn phù hợpvới kế hoạch Ngoại giao văn hóa và planer phát triển kinh tế tài chính - làng hội của đấtnước.

c) chủ trì phía dẫn, kiểm tra, giámsát, tổng hợp tình hình triển khai và định kỳ báo cáo Thủ tướng thiết yếu phủ.

d) chỉ đạo các cơ quan thay mặt đại diện ViệtNam ở quốc tế chủ trì, phối phù hợp với các bộ, ban, ngành, địa phương, cá nhântổ chức trong nước và những cơ quan, tổ chức, cá thể ở trực thuộc chủ cồn triểnkhai Chiến lược; nghiên cứu, tham mưu cho những cơ quan lại trong nước về chủ yếu sáchngoại giao văn hóa truyền thống và việc tổ chức triển khai các hoạt động ngoại giao văn hóa truyền thống ở nướcngoài.

2. Các bộ, cơ sở ngang bộ

a) những bộ, ban ngành ngang bộ, cơ quanthuộc cơ quan chính phủ theo tính năng và trách nhiệm chủ đụng huy động những nguồn lực hợppháp thuộc mọi thành phần kinh tế tài chính xã hội để triển khai Chiến lược nước ngoài giao vănhóa mang đến năm 2030 vào phạm vi nằm trong thẩm quyền; phối phù hợp với Bộ nước ngoài giao vàcác bộ, cơ quan khác triển khai thực hiện các trọng trách ngoại giao văn hóa, xâydựng report thực hiện kế hoạch trong báo cáo kết quả công tác đối nước ngoài hàngnăm với gửi về bộ Ngoại giao nhằm tổng hợp trình Thủ tướng chính phủ.

b) bộ Văn hóa, thể dục thể thao và phượt phốihợp với bộ Ngoại giao và các bộ, ngành, địa phương có liên quan khác trong việctổ chức và thực hiện các hoạt động ngoại giao văn hóa, lịch trình quảng báquốc gia, địa phương, Chiến lược cải cách và phát triển các ngành công nghiệp văn hóa trênlĩnh vực thuộc thẩm quyền của cục theo chiến lược hàng năm; chỉ đạo hoạt đụng củacác Trung trung ương văn hóa vn tại nước ngoài theo planer dài hạn cùng hàngnăm; gắn thêm kết công dụng Chiến lược nước ngoài giao văn hóa truyền thống và Chiến lược văn hóa đốingoại.

c) Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo chủ trì, phốihợp với bộ Ngoại giao xây dựng và triển khai kế hoạch huấn luyện nhân lực; tạo thành điềukiện đưa câu chữ ngoại giao văn hóa truyền thống vào giảng dạy tại các cơ sở huấn luyện có cácchuyên ngành về nước ngoài giao, văn hóa; tiến hành việc dạy dỗ và thông dụng tiếng Việtở nước ngoài.

d) cỗ Tài chính sắp xếp kinh giá tiền từnguồn giá cả nhà nước cho những bộ, phòng ban trung ương thực hiện Chiến lượctheo chính sách của Luật chi phí nhà nước và các văn bản hướng dẫn.

đ) Bộ tin tức và truyền thông media chủtrì, phối phù hợp với Bộ ngoại giao và những bộ, ngành liên quan xây dựng quy hướng mạnglưới những cơ quan thông tấn, báo chí vn ở nước ngoài; xây dựng cơ chế,chính sách để phát triển và cai quản việc xuất bản, phổ cập ra quốc tế nhữngấn phẩm quảng bá hình hình ảnh Việt Nam, kết hợp các hoạt động thông tin đối ngoạivới nước ngoài giao văn hóa; chủ trì tạo ra và tiến hành Chiến lược truyền thôngquảng bá hình ảnh Việt nam giới ra nước ngoài.

e) bộ Khoa học và technology chủ trì,phối hợp với Bộ ngoại giao và các bộ, ngành, địa phương liên quan nghiên cứu và phân tích vàtriển khai áp dụng khoa học technology vào các vận động ngoại giao văn hóa truyền thống ởtrong và xung quanh nước, chế tác sự hấp dẫn và lan tỏa kết quả các phương châm đã đề ra;kết nối và liên hệ sự tham gia của những nhà kỹ thuật là người vn ở nướcngoài vào các vận động hợp tác, góp phần vào sự cách tân và phát triển khoa học cùng côngnghệ vào nước.

g) cỗ Lao động - yêu quý binh với Xã hộichủ trì, phối phù hợp với Bộ giáo dục và đào tạo và Đào chế tác và những bộ, ngành, địa phương liênquan phân tích và tiến hành các hình thức phổ biến kỹ năng cơ phiên bản về vănhóa, ứng xử văn hóa dành cho người Việt nam đi lao động, học tập, công táctrung với dài hạn sinh sống nước ngoài.

h) Ủy ban giang sơn UNESCO vn chủtrì, phối phù hợp với các đái ban bốn vấn, giúp Thủ tướng chủ yếu phủ lãnh đạo các bộ,ngành, địa phương trong quan hệ nam nữ với tổ chức UNESCO trên 5 lĩnh vực: giáo dục,khoa học tự nhiên, công nghệ xã hội, văn hóa và thông tin, truyền thông, tận dụngtốt nguồn lực nhằm phát triển tài chính - xóm hội.

3. Ủy ban nhân dân những tỉnh, thành phốtrực nằm trong trung ương

a) công ty trì, phối hợp với Bộ Ngoạigiao và những bộ, ban, ngành liên quan triển khai các vận động ngoại giao vănhóa trên địa bàn theo thẩm quyền tương xứng với kế hoạch Ngoại giao văn hóa truyền thống đếnnăm 2030 và chiến lược phát triển kinh tế tài chính - làng hội của địa phương.

b) sắp xếp nguồn túi tiền địa phươngđể thực hiện Chiến lược theo phương pháp của Luật giá thành nhà nước.

c) Huy động những nguồn lực đúng theo pháptrong xã hội nhằm đẩy mạnh hoạt động ngoại giao văn hóa; bố trí nhân lực, phâncông cán cỗ tham gia tập huấn, tu dưỡng để triển khai Chiến lược.

d) hàng năm xây dựng report việc triểnkhai kế hoạch trong report kết quả công tác làm việc đối ngoại của các tỉnh, thành phốtrực thuộc tw và gởi về bộ Ngoại giao để tổng hòa hợp trình Thủ tướng Chínhphủ.

4. Những cơ quan liêu thông tấn

a) Đài truyền hình Việt Nam, Đài Tiếngnói Việt Nam, Thông tấn xã nước ta chủ trì, phối phù hợp với Bộ ngoại giao, bộ Vănhóa, Thể thao cùng Du lịch, Bộ thông tin và truyền thông và những bộ, ban, ngành, địaphương liên quan xây dựng những chương trình quảng bá hình hình ảnh đất nước, văn hóa,con người nước ta ra trái đất và chuyển tinh hoa văn hóa truyền thống thế giới gần gụi với ngườidân Việt Nam.

b) tăng cường đổi bắt đầu các hiệ tượng thông tin tuyên truyền đa dạng, tăng cường ứng dụngcông nghệ thông tin; phối kết hợp tuyên truyền về hoạt độngngoại giao văn hóa của các bộ, ngành, địa phương, cá thể doanh nghiệp tổ chức.

5. Các cơ quan liêu Đảng, Quốc hội, đoànthể và tổ chức nhân dân

Đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương,Ban Đối nước ngoài Trung ương, các Ủy ban tương quan của Quốc hội, Liên hiệp những Tổchức hữu hảo Việt Nam, các đoàn thể và tổ chức triển khai nhân dân, vào phạm vi chứcnăng, trọng trách của mình, tham gia tổ chức triển khai triển khai Chiến lược.

Điều 2. Quyết định này có hiệulực từ thời điểm ngày ký ban hành.

Điều 3. Các cỗ trưởng, Thủ trưởngcơ quan lại ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc bao gồm phủ, quản trị Ủy ban nhân dâncác tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày.

chỗ nhận: - Ban túng thư tw Đảng; - Thủ tướng, những Phó Thủ tướng chủ yếu phủ; - các bộ, ban ngành ngang bộ, ban ngành thuộc chủ yếu phủ; - HĐND, UBND những tỉnh, tp trực trực thuộc trung ương; - Văn phòng tw và những Ban của Đảng; - công sở Tổng bí thư; - Văn phòng quản trị nước; - văn phòng và công sở Quốc hội; - tòa án nhân dân nhân dân về tối cao; - Viện kiểm tiếp giáp nhân dân về tối cao; - Ủy ban trung ương Mặt trận sơn hà Việt Nam; - cơ quan trung ương của các đoàn thể; - Lưu: VT, QHQT (2).

KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Phạm Bình Minh

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ DỰ KIẾN XÂY DỰNG MỚI trong KHUÔN KHỔCHIẾN LƯỢC NGOẠI GIAO VĂN HÓA ĐẾN NĂM 2030(Kèm theo đưa ra quyết định số 2013/QĐ-TTg ngày 30 mon 11 năm 2021 của Thủ tướng bao gồm phủ)

STT

Nội dung công việc

Cơ quan nhà trì

Cơ quan lại phối hợp

Cấp phê duyệt

Thời gian thực hiện

Ghi chú

I

Các phương án đột phá

1

Các địa phương nghiên cứu, tạo kế hoạch tổ chức những Festival văn hóa truyền thống đặc trưng của địa phương

Các địa phương

Các bộ, ngành, bạn dân, doanh nghiệp

UBND các tỉnh

2022

2

Nghiên cứu tùy chỉnh thiết lập hệ thống cơ sở dữ liệu, chia sẻ thông tin về ngoại giao văn hóa với các bộ, ngành, địa phương

Bộ nước ngoài giao

Các bộ, ngành, địa phương, CQĐD cả nước ở nước ngoài

Bộ ngoại giao

2023

3

Xây dựng Đề án tôn vinh vẻ rất đẹp tiếng Việt

Bộ nước ngoài giao

Bộ giáo dục và Đào tạo

Thủ tướng thiết yếu phủ

2022

4

Xây dựng và thực hiện kế hoạch thu hút, huy động nhà khoa học là người nước ta ở nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ trong nước, góp thêm phần xây dựng và cách tân và phát triển đất nước

Bộ khoa học và Công nghệ

Bộ ngoại giao và những bộ, ban, ngành liên quan

Bộ kỹ thuật và Công nghệ

2023

II

Các phương án cụ thể

1

Xây dựng Đề án quảng bá võ thuật Việt Nam

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Bộ ngoại giao

Thủ tướng chính phủ

2022

2

Triển khai đề án quà tặng kèm đối ngoại

Bộ ngoại giao

Các bộ, ngành, địa phương

Bộ nước ngoài giao

2022

3

Xây dựng Chiến lược truyền thông media quảng bá hình ảnh Việt nam giới ra nước ngoài

Bộ thông tin và Truyền thông

Các bộ, ngành, địa phương

Thủ tướng chính phủ

2022

4

Tổ chức Lễ vinh danh (khi được UNESCO ưng thuận ra Nghị quyết cùng kỷ niệm) cùng kỷ niệm 200 năm ngày sinh danh sỹ Nguyễn Đình Chiểu.

Bến Tre

Các bộ, ban, ngành

Bến Tre

2022

5

Xây dựng đề án tổng thể và toàn diện về câu hỏi vận động tổ chức UNESCO công nhận những danh hiệu văn hóa Việt Nam

Bộ ngoại giao/ UBQG UNESCO VN

Các đái ban

Thủ tướng thiết yếu phủ

2023

6

Xây dựng Đề án tổng thể và toàn diện về câu hỏi vận đụng UNESCO ra nghị quyết vinh danh các cá thể người Việt Nam

Bộ ngoại giao/ UBQG UNESCO VN

Bộ Văn hóa, Thể thao cùng Du lịch

Thủ tướng bao gồm phủ

2022

7

Xây dựng và thực hiện kế hoạch phạt huy những danh hiệu được UNESCO thừa nhận trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và thoải mái như khu dự trữ sinh quyển quả đât tại Việt Nam, công viên địa hóa học toàn cầu, Trung trung khu khoa học quốc tế dạng 2...

Bộ công nghệ và Công nghệ

Bộ nước ngoài giao, cỗ Tài nguyên và môi trường thiên nhiên và những địa phương liên quan

Bộ công nghệ và Công nghệ

2022

8

Thành lập khu dã ngoại công viên địa hóa học Phú Yên, tham gia Mạng lưới khu dã ngoại công viên địa hóa học Việt Nam, tìm hiểu danh hiệu khu vui chơi công viên địa chất thế giới UNESCO.

Phú Yên

Các bộ, ngành, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp

UBND tỉnh Phú Yên

2023

9

Nghiên cứu tạo ra đệ trình UNESCO công nhận hồ sơ “Nghệ thuật Chèo đồng bằng sông Hồng” là Di sản văn hóa truyền thống phi đồ dùng thể, thay mặt đại diện của nhân loại

Thái Bình

UBQG UNESCO Việt Nam

UBND tỉnh Thái Bình

2022

10

Nghiên cứu tổ chức Festival/Liên hoan độ ẩm thực nước ngoài tại Việt Nam

Bộ Văn hóa, Thể thao với Du lịch

Các bộ, ngành, địa phương

Bộ Văn hóa, Thể thao cùng Du lịch

2022

Trên cơ sở tình hình triển khai thựctế và khuyến nghị của các bộ, ban, ngành, địa phương, cỗ Ngoại giao vẫn cập nhật,báo cáo Thủ tướng chính phủ hàng năm hoặc theo từng quy trình cụ thể.