HỌC TIẾNG ANH LỚP 3 ONLINE CHUẨN BỘ GIÁO DỤC

BộSách học viên Tiếng Anh Lớp 3tập 1 và tập 2 bởi Nhà xuất phiên bản Giáo dụcấn bản nhằm giúp các em học viên lớp 3 tài năng liệu học tập môn giờ anh. Sách học viên tiếng anh 3 tất cả 2 tập, từng tập tất cả 10 Unit với 3 Lesson mỗi unit, được phân bổ như sau:

Tập một gồm 10 Unit, trường đoản cú Unit 1 đến Unit 10.Tập hai gồm 10 Unit tự Unit 11 mang lại Unit 20.

Sách tiếng Anh lớp 3 của cục Giáo Dục được thiết kế theo phong cách theo hướng giao tiếp, giúp các con những bước đầu làm quen và phát triển khả năng giao tiếp bằng giờ đồng hồ Anh trải qua cả 4 khả năng đó là nghe, nói, đọc, viết, trong các số ấy ưu tiên tập trung hoàn thiện khả năng luyện nghe và nói tiếng Anh xuất sắc nhất. Theo sách giờ Anh lớp 3 chương trình mới, học sinh đó là chủ thể của quy trình dạy học tập trong môi trường xung quanh văn hóa và điều kiện học tập phù hợp với chổ chính giữa sinh lí lứa tuổi của những em.

Bạn đang xem: Học tiếng anh lớp 3 online chuẩn bộ giáo dục

Sách giờ đồng hồ Anh lớp 3 của Bộ giáo dục đào tạo được phân thành 2 tập tương tự với 2 học tập kỳ trong quá trình học.

Xem thêm: Nội Dung Phim Hoàn Châu Cách Cách Cách, Tóm Tất Nội Dung Phim Hoàn Châu Cách Cách

Cuốn sách học viên tiếng anh lớp 3 tập 1 bao gồm 2 chủ thể giao tiếp gần cận với học sinh đó là “Me & My Friends” với “Me and My School”.Cuốn sáchhọc sinh tiếng anh lớp 3 tập 2 bao gồm 2 công ty đề tiếp xúc khác là “Me and My Family” và “Me and The World Around”

Mỗi phần đang được chia thành 5 bài bác học khớp ứng với 5 chủ đề của lịch trình học. trong cuốn sách giờ đồng hồ Anh lớp 3 của bộ Giáo Dục, tập một sẽ sở hữu được 10 Unit ( tự Unit 1 mang lại Unit 10). Tập nhì cũng bao gồm 10 Unit ( trường đoản cú Unit 11 cho Unit đôi mươi ). Từng Unit hầu hết có kết cấu chung là 3 Lesson/ Unit và kiến thức có 4 phần để luyện các kĩ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết:

Competencies: Năng lực.Sentence patterns: mẫu mã câu.Vocabulary: trường đoản cú vựng.Phonics: Ngữ âm.

Nội dung cuốn sách học viên Tiếng Anh 3 Tập 1:

Unit 1: Hello Unit 1 Lesson 1 trang 6-7 giờ Anh 3 Unit 1 Lesson 2 trang 8-9 giờ đồng hồ Anh 3 Unit 1 Lesson 3 trang 10-11 tiếng Anh 3

Unit 2: What’s your name? Unit 2 Lesson 1 trang 12-13 tiếng Anh 3 Unit 2 Lesson 2 trang 14-15 giờ đồng hồ Anh 3 Unit 2 Lesson 3 trang 16-17 tiếng Anh 3

Unit 3: This is Tony Unit 3 Lesson 1 trang 18-19 tiếng Anh 3 Unit 3 Lesson 2 trang 20-21 giờ Anh 3 Unit 3 Lesson 3 trang 22-23 giờ đồng hồ Anh 3

Unit 4: How old are you? Unit 4 Lesson 1 trang 24-25 tiếng Anh 3 Unit 4 Lesson 2 trang 26-27 tiếng Anh 3 Unit 4 Lesson 3 trang 28-29 tiếng Anh 3Unit 5: Are they your friends? Unit 5 Lesson 1 trang 30-31 giờ Anh 3 Unit 5 Lesson 2 trang 32-33 giờ Anh 3 Unit 5 Lesson 3 trang 34-35 giờ đồng hồ Anh 3

Review 1 lớp 3 review 1 lớp 3 trang 36-37 giờ Anh 3 Short Story: Cat & Mouse 1 trang 38-39 giờ Anh 3

Unit 6: Stand up! Unit 6 Lesson 1 trang 40-41 giờ Anh 3 Unit 6 Lesson 2 trang 42-43 giờ Anh 3 Unit 6 Lesson 3 trang 44-45 tiếng Anh 3

Unit 7: That’s my school Unit 7 Lesson 1 trang 46-47 giờ Anh 3 Unit 7 Lesson 2 trang 48-49 giờ Anh 3 Unit 7 Lesson 3 trang 50-51 giờ Anh 3

Unit 8: This is my pen Unit 8 Lesson 1 trang 52-53 giờ Anh 3 Unit 8 Lesson 2 trang 54-55 tiếng Anh 3 Unit 8 Lesson 3 trang 56-57 giờ Anh 3

Unit 9: What colour is it? Unit 9 Lesson 1 trang 58-59 giờ đồng hồ Anh 3 Unit 9 Lesson 2 trang 60-61 giờ đồng hồ Anh 3 Unit 9 Lesson 3 trang 62-63 tiếng Anh 3

Unit 10: What vày you bởi at the break time? Unit 10 Lesson 1 trang 64-65 giờ Anh 3 Unit 10 Lesson 2 trang 66-67 giờ Anh 3 Unit 10 Lesson 3 trang 68-69 tiếng Anh 3

Review 2 lớp 3 review 2 lớp 3 trang 70-71 tiếng Anh 3 Short Story: Cat and Mouse


Nội dung sách học viên Tiếng Anh 3 Tập 2:

Unit 11: This is my family Unit 11 Lesson 1 trang 6-7 giờ đồng hồ Anh 3 Unit 11 Lesson 2 trang 8-9 giờ Anh 3 Unit 11 Lesson 3 trang 10-11 giờ đồng hồ Anh 3

Unit 12: This is my house Unit 12 Lesson 1 trang 12-13 tiếng Anh 3 Unit 12 Lesson 2 trang 14-15 giờ Anh 3 Unit 12 Lesson 3 trang 16-17 tiếng Anh 3

Unit 13: Where’s my book? Unit 13 Lesson 1 trang 18-19 tiếng Anh 3 Unit 13 Lesson 2 trang 20-21 giờ Anh 3 Unit 13 Lesson 3 trang 22-23 giờ Anh 3

Unit 14: Are there any posters in the room? Unit 14 Lesson 1 trang 24-25 giờ đồng hồ Anh 3 Unit 14 Lesson 2 trang 26-27 tiếng Anh 3 Unit 14 Lesson 3 trang 28-29 giờ Anh 3

Unit 15: bởi you have any toys? Unit 15 Lesson 1 trang 30-31 giờ Anh 3 Unit 15 Lesson 2 trang 32-33 giờ Anh 3 Unit 15 Lesson 3 trang 34-35 giờ đồng hồ Anh 3

Review 3 lớp 3

Review 3 lớp 3 trang 36-37 giờ Anh 3 Short Story: Cat and Mouse 3 trang 38-39 giờ đồng hồ Anh 3

Unit 16: vì you have any pets? Unit 16 Lesson 1 trang 40-41 tiếng Anh 3 Unit 16 Lesson 2 trang 42-43 giờ Anh 3 Unit 16 Lesson 3 trang 44-45 giờ Anh 3

Unit 17: What toys vì chưng you like? Unit 17 Lesson 1 trang 46-47 giờ Anh 3 Unit 17 Lesson 2 trang 48-49 giờ đồng hồ Anh 3 Unit 17 Lesson 3 trang 50-51 tiếng Anh 3

Unit 18: What are you doing? Unit 18 Lesson 1 trang 52-53 tiếng Anh 3 Unit 18 Lesson 2 trang 54-55 tiếng Anh 3 Unit 18 Lesson 3 trang 56-57 giờ Anh 3

Unit 19: They’re in the park Unit 19 Lesson 1 trang 58-59 giờ đồng hồ Anh 3 Unit 19 Lesson 2 trang 60-61 giờ Anh 3 Unit 19 Lesson 3 trang 62-63 giờ Anh 3

Unit 20: Where’s Sapa? Unit trăng tròn Lesson 1 trang 64-65 giờ Anh 3 Unit đôi mươi Lesson 2 trang 66-67 tiếng Anh 3 Unit 20 Lesson 3 trang 68-69 giờ Anh 3

Review 4 lớp 3 nhận xét 4 lớp 3 trang 70-71 giờ đồng hồ Anh 3 Short Story: Cat & Mouse