Sách bài tập giải tích 12

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Sách bài xích tập Toán 12 | Giải sách bài xích tập Toán lớp 12 Giải tích, Hình học

Để học xuất sắc Toán lớp 12, loạt bài xích Giải sách bài bác tập Toán 12 (Giải sbt Toán 12): Giải tích & Hình học tập được biên soạn bám quá sát theo câu chữ Sách bài bác tập Giải tích 12 và Sách bài tập Hình học tập 12.

SBT Giải tích 12

Chương 1: Ứng dụng đạo hàm để điều tra và vẽ đồ vật thị của hàm số

Chương 2: Hàm số lũy thừa. Hàm số mũ với hàm số logarit

Chương 3: Nguyên hàm - Tích phân với ứng dụng

Chương 4: Số phức

SBT Hình học tập 12

Chương 1: Khối đa diện

Chương 2: mặt nón, phương diện trụ, phương diện cầu

Chương 3: cách thức tọa độ trong ko gian

Tham khảo tư liệu học giỏi môn Toán 12 xuất xắc khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT non sông tại khoahoc.nhabepvn.com


CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, nhabepvn.com HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng vừa lòng các đoạn phim dạy học tập từ những giáo viên tốt nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.nhabepvn.com