Luật kế toán và các văn bản hướng dẫn

*


1. Phạm vi điều chỉnh

dụng cụ kế toán bắt đầu quy định phạm vi điều chỉnh bao gồm: nội dung công tác làm việc kế toán, tổ chức máy bộ kế toán, fan làm kế toán tài chính và vận động nghề nghiệp kế toán.

Bạn đang xem: Luật kế toán và các văn bản hướng dẫn

– Đối tượng vận dụng của chính sách kế toán gồm có.

Cơ quan công ty nước, đơn vị chức năng sự nghiệp, tổ chức triển khai có sử dụng kinh phí giá thành nhà nước

Đơn vị sự nghiệp, tổ chức không có sử dụng ngân sách chi tiêu nhà nước

Doanh nghiệp thuộc những thành phần kinh tế tài chính được thành lập và hoạt động và hoạt động theo pháp luật Việt Nam, chi nhánh, công sở đại diện của bạn nước ngoài vận động tại Việt Nam

Hợp tác xã

Hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác

Người làm kế toán, fan khác có liên quan đến kế toán

2. Nhiệm vụ, yêu cầu, lý lẽ kế toán

a. Trọng trách kế toán

– Thu thập, cách xử trí thông tin, số liệu kế toán theo đối tượng người sử dụng và nội dung các bước kế toán theo chuẩn chỉnh mực và chế độ kế toán.

– Kiểm tra, đo lường và thống kê các khoản thu, đưa ra tài chính, những nghiệp vụ thu, nộp, giao dịch thanh toán kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn có mặt tài sản, phát hiện và phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về tài bao gồm kế toán.

– so với thông tin, số liệu kế toán, tham mưu, khuyến cáo các phương án phục vụ yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài thiết yếu của đơn vị kế toán.

– cung ứng thông tin, số liệu kế toán tài chính theo hiện tượng của pháp luật

b. Yêu cầu của kế toán.

– phản nghịch ánh không thiếu nghiệp vụ tởm tế, tài bao gồm phát sinh vào hội chứng từ kế toán, sổ kế toán và BCTC

– đề đạt kịp thời đúng thời gian quy định thông tin, số liệu kế toán

– phản ảnh rõ ràng, dễ nắm bắt và chính xác thông tin số liệu kế toán

– phản ảnh trung triển khai trạng, thực chất sự việc, ngôn từ và giá trị của nghiệp vụ tài chính tài chính.

Xem thêm: Mẫu Tủ Góc Phòng Khách Đẹp, Điểm Danh 4 Mẫu Tủ Rượu Gỗ Đẹp Cho Phòng Khách

– tin tức số liệu kế toán đề xuất được phản ánh liên tiếp từ khi phát sinh mang đến khi kết thúc hoạt hễ kinh tế, tài thiết yếu từ khi thành lập đến khi chấp dứt hoạt động vui chơi của đơn vị kế toán. Số liệu kế toán kỳ này phải thông liền với số liệu kế toán kỳ trước.

– Phân loại sắp xếp thông tin, số hiệu kế toán theo trình tự, có hệ thống và hoàn toàn có thể so sánh được

c. Nguyên lý của kế toán

– giá trị của gia sản được hình thành theo giá bán gốc, bao gồm chi phí mua, bốc xếp, vận chuyển, gắn thêm ráp, chế tao và các chi tiêu liên quan liêu trực tiếp khác cho đến khi đưa gia tài vào trạng thái sẵn sàng chuẩn bị sử dụng. Đơn vị kế toán tài chính không được từ ý kiểm soát và điều chỉnh lại giá trị của tài sản đã ghi sổ kế toán, trừ ngôi trường hợp luật pháp có biện pháp khác.

– các quy định và phương thức kế toán vẫn chọn bắt buộc được thực hiện đồng điệu trong kỳ kế toán tài chính năm. Trường hợp tất cả sự biến đổi về khí cụ và cách thức kế toán đã chọn thì đơn vị chức năng phải giải trình vào BCTC.

– Đơn vị kế toán đề nghị thu thập, phản ảnh khách quan, đấy đủ đúng thực tiễn và đúng kỳ kế toán mà nhiệm vụ kinh tế, tài chủ yếu phát sinh.

– Thông tin, số liệu vào BCTC năm của đơn vị chức năng kế toán đề nghị được công khai minh bạch theo quy định.

– Đơn vị kế toán cần sử dụng cách thức đánh giá gia tài và phân chia các khoản thu, bỏ ra một bí quyết thận trọng, không được làm sai lệch kết quả hoạt động kinh tế, tài thiết yếu của đơn vị kế toán.

– phòng ban nhà nước, đơn vị chức năng sự nghiệp, tổ chức triển khai có sử dụng kinh phí, chi phí nhà nước ngoài việc tiến hành quy định tại những nguyên tắc nói bên trên còn phải tiến hành nguyên tắc theo mục lục chi phí nhà nước.