GIÁ IPHONE 4 CŨ

Tên sản phẩm: iPhone 4 8gbTình trạng: sản phẩm công nghệ cũBộ lưu giữ trong: 8GB, RAM 512MBSố SIM: 1 (micro SIM)Màn hình: 3.5 inches IPS LCDCamera: 5 MP, f/2.8, 1/3.2″, 1.75µm, AFHệ điều hành: ios 4, có thể nâng cấp cho lên game ios 7.1.2Chipset: táo bị cắn dở A4 (45 nm)Bảo hành 06 tháng, giao hàng toàn quốc
","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":399000,"display_regular_price":499000,"image":"title":"iPhone 4 8GB","caption":"","url":"https://nhabepvn.com/wp-content/uploads/2019/07/dien-thoai-iphone-4-8gb.jpg","alt":"iPhone 4 8GB","src":"https://nhabepvn.com/wp-content/uploads/2019/07/dien-thoai-iphone-4-8gb.jpg","srcset":"https://nhabepvn.com/wp-content/uploads/2019/07/dien-thoai-iphone-4-8gb.jpg 500w, https://nhabepvn.com/wp-content/uploads/2019/07/dien-thoai-iphone-4-8gb-400x400.jpg 400w, https://nhabepvn.com/wp-content/uploads/2019/07/dien-thoai-iphone-4-8gb-280x280.jpg 280w, https://nhabepvn.com/wp-content/uploads/2019/07/dien-thoai-iphone-4-8gb-150x150.jpg 150w, https://nhabepvn.com/wp-content/uploads/2019/07/dien-thoai-iphone-4-8gb-300x300.jpg 300w, https://nhabepvn.com/wp-content/uploads/2019/07/dien-thoai-iphone-4-8gb-100x100.jpg 100w","sizes":"(max-width: 500px) 100vw, 500px","full_src":"https://nhabepvn.com/wp-content/uploads/2019/07/dien-thoai-iphone-4-8gb.jpg","full_src_w":500,"full_src_h":500,"gallery_thumbnail_src":"https://nhabepvn.com/wp-content/uploads/2019/07/dien-thoai-iphone-4-8gb-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://nhabepvn.com/wp-content/uploads/2019/07/dien-thoai-iphone-4-8gb-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":500,"src_h":500,"image_id":8829,"is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"499,000₫ 399,000₫","sku":"iphone-4-16gb-den","variation_description":"","variation_id":12144,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"200","weight_html":"200 g"},"attributes":"attribute_pa_mau-sac":"trang","attribute_pa_bo-nho":"16gb","availability_html":"Hu1ebft hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":399000,"display_regular_price":499000,"image":"title":"iPhone 4 8GB","caption":"","url":"https://nhabepvn.com/wp-content/uploads/2019/07/dien-thoai-iphone-4-8gb.jpg","alt":"iPhone 4 8GB","src":"https://nhabepvn.com/wp-content/uploads/2019/07/dien-thoai-iphone-4-8gb.jpg","srcset":"https://nhabepvn.com/wp-content/uploads/2019/07/dien-thoai-iphone-4-8gb.jpg 500w, https://nhabepvn.com/wp-content/uploads/2019/07/dien-thoai-iphone-4-8gb-400x400.jpg 400w, https://nhabepvn.com/wp-content/uploads/2019/07/dien-thoai-iphone-4-8gb-280x280.jpg 280w, https://nhabepvn.com/wp-content/uploads/2019/07/dien-thoai-iphone-4-8gb-150x150.jpg 150w, https://nhabepvn.com/wp-content/uploads/2019/07/dien-thoai-iphone-4-8gb-300x300.jpg 300w, https://nhabepvn.com/wp-content/uploads/2019/07/dien-thoai-iphone-4-8gb-100x100.jpg 100w","sizes":"(max-width: 500px) 100vw, 500px","full_src":"https://nhabepvn.com/wp-content/uploads/2019/07/dien-thoai-iphone-4-8gb.jpg","full_src_w":500,"full_src_h":500,"gallery_thumbnail_src":"https://nhabepvn.com/wp-content/uploads/2019/07/dien-thoai-iphone-4-8gb-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://nhabepvn.com/wp-content/uploads/2019/07/dien-thoai-iphone-4-8gb-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":500,"src_h":500,"image_id":8829,"is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"499,000₫ 399,000₫","sku":"iphone-4-16gb-trang","variation_description":"","variation_id":12145,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"200","weight_html":"200 g","attributes":"attribute_pa_mau-sac":"den","attribute_pa_bo-nho":"8gb","availability_html":"Hu1ebft hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":379000,"display_regular_price":479000,"image":"title":"iPhone 4 8GB","caption":"","url":"https://nhabepvn.com/wp-content/uploads/2019/07/dien-thoai-iphone-4-8gb.jpg","alt":"iPhone 4 8GB","src":"https://nhabepvn.com/wp-content/uploads/2019/07/dien-thoai-iphone-4-8gb.jpg","srcset":"https://nhabepvn.com/wp-content/uploads/2019/07/dien-thoai-iphone-4-8gb.jpg 500w, https://nhabepvn.com/wp-content/uploads/2019/07/dien-thoai-iphone-4-8gb-400x400.jpg 400w, https://nhabepvn.com/wp-content/uploads/2019/07/dien-thoai-iphone-4-8gb-280x280.jpg 280w, https://nhabepvn.com/wp-content/uploads/2019/07/dien-thoai-iphone-4-8gb-150x150.jpg 150w, https://nhabepvn.com/wp-content/uploads/2019/07/dien-thoai-iphone-4-8gb-300x300.jpg 300w, https://nhabepvn.com/wp-content/uploads/2019/07/dien-thoai-iphone-4-8gb-100x100.jpg 100w","sizes":"(max-width: 500px) 100vw, 500px","full_src":"https://nhabepvn.com/wp-content/uploads/2019/07/dien-thoai-iphone-4-8gb.jpg","full_src_w":500,"full_src_h":500,"gallery_thumbnail_src":"https://nhabepvn.com/wp-content/uploads/2019/07/dien-thoai-iphone-4-8gb-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://nhabepvn.com/wp-content/uploads/2019/07/dien-thoai-iphone-4-8gb-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":500,"src_h":500,"image_id":8829,"is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"479,000₫ 379,000₫","sku":"iphone-4-8gb-den","variation_description":"","variation_id":9941,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"200","weight_html":"200 g","attributes":"attribute_pa_mau-sac":"trang","attribute_pa_bo-nho":"8gb","availability_html":"Hu1ebft hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":379000,"display_regular_price":479000,"image":"title":"iPhone 4 8GB","caption":"","url":"https://nhabepvn.com/wp-content/uploads/2019/07/dien-thoai-iphone-4-8gb.jpg","alt":"iPhone 4 8GB","src":"https://nhabepvn.com/wp-content/uploads/2019/07/dien-thoai-iphone-4-8gb.jpg","srcset":"https://nhabepvn.com/wp-content/uploads/2019/07/dien-thoai-iphone-4-8gb.jpg 500w, https://nhabepvn.com/wp-content/uploads/2019/07/dien-thoai-iphone-4-8gb-400x400.jpg 400w, https://nhabepvn.com/wp-content/uploads/2019/07/dien-thoai-iphone-4-8gb-280x280.jpg 280w, https://nhabepvn.com/wp-content/uploads/2019/07/dien-thoai-iphone-4-8gb-150x150.jpg 150w, https://nhabepvn.com/wp-content/uploads/2019/07/dien-thoai-iphone-4-8gb-300x300.jpg 300w, https://nhabepvn.com/wp-content/uploads/2019/07/dien-thoai-iphone-4-8gb-100x100.jpg 100w","sizes":"(max-width: 500px) 100vw, 500px","full_src":"https://nhabepvn.com/wp-content/uploads/2019/07/dien-thoai-iphone-4-8gb.jpg","full_src_w":500,"full_src_h":500,"gallery_thumbnail_src":"https://nhabepvn.com/wp-content/uploads/2019/07/dien-thoai-iphone-4-8gb-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://nhabepvn.com/wp-content/uploads/2019/07/dien-thoai-iphone-4-8gb-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":500,"src_h":500,"image_id":8829,"is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"479,000₫ 379,000₫","sku":"iphone-4-8gb-trang","variation_description":"","variation_id":9942,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"200","weight_html":"200 g">">
MÀU SẮCChọn một tùy chọnĐenTrắng
BỘ NHỚChọn một tùy chọn16GB8GBXóa