Giải Sách Bài Tập Hóa Lớp 8

Bài 24.1, 24.2, 24.3, 24.4 trang 32 SBT Hóa học 8

Bài 24.1 trang 32 sách bài tập Hóa 8: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Oxi là chất khí tan ít trong nước và nhẹ hơn không khí.

Bạn đang xem: Giải sách bài tập hóa lớp 8

B. Oxi là chất khí tan vô hạn trong nước và nặng hơn không khí.

C. Khí oxi dễ dàng tác dụng được với nhiều đơn chất (kim loại, phi kim) và hợp chất.

D. Ở nhiệt độ cao, khí oxi dễ dàng tác dụng được với nhiều đơn chất (kim loại, phi kim) và hợp chất.

Lời giải:

Chọn D.

*

Bài 24.2 trang 32 sách bài tập Hóa 8: Viết phương trình hóa học của phản ứng giữa O2 với:

a) 3 kim loại hóa trị I, II, III.

b) 3 phi kim, thí dụ như C, S, P,…

c) 3 hợp chất, thí dụ như:

- Khí ga (butan C4H10) sinh ra khí cacbonic và nước.

Xem thêm: Phim Khi Các Tế Bào Làm Việc 2 ) Tập 1, Please Wait

- Khí ammoniac (NH3) sinh ra khí nito và nước.

- Khí hidro sunfua (H2S) sinh ra khí sunfuaro và nước.

Lời giải:

Phương trình hóa học của phản ứng giữa O2 với:

a) Ba kim loại:

*

b) Ba phi kim:

*

c) Ba hợp chất:

*

Bài 24.3 trang 32 sách bài tập Hóa 8: Oxi trong không khí là đơn chất hay hợp chất? Vì sao cá sống được trong nước? Những lĩnh vực hoạt nào của con người cần thiết phải dùng bình nén oxi để hô hấp?

Lời giải:

- Oxi trong không khí là đơn chất.

- Cá sống được trong nước vì trong nước có hòa tan khí oxi.

- Những lĩnh vực hoạt động của của con người cần dùng bình nén oxi để hô hấp: thợ lặn, phi công vũ trụ, bệnh nhân khó thở,…

Bài 24.4 trang 32 sách bài tập Hóa 8: Trong 3 bình giống hệt nhau và có chứa thể tích oxi như nhau. Đồng thời ta cho vào 3 bình: bình 1 một cục than đang cháy, bình 2 hai cục than đang cháy, bình 3 ba cục than đang cháy ( các cục than có kích thước như nhau).

*

Em hãy nhận xét về hiện tượng xảy ra trong phòng thí nghiệm?

Lời giải:

Trong ba hình trên thì cục than ở bình 1 cháy lâu hơn cục than ở bình 2 và cục than ở bình 2 cháy lâu hơn ở bình 3.