Giải sách bài tập hóa lớp 8

Bài 24.1, 24.2, 24.3, 24.4 trang 32 SBT chất hóa học 8

Bài 24.1 trang 32 sách bài xích tập Hóa 8: phát biểu nào sau đây đúng?

A. Oxi là chất khí tan không nhiều trong nước và khối lượng nhẹ hơn không khí.

Bạn đang xem: Giải sách bài tập hóa lớp 8

B. Oxi là hóa học khí tung vô hạn trong nước và nặng hơn không khí.

C. Khí oxi dễ dàng tác dụng được với rất nhiều đơn chất (kim loại, phi kim) cùng hợp chất.

D. Ở nhiệt độ cao, khí oxi dễ dàng chức năng được với nhiều đơn hóa học (kim loại, phi kim) và hợp chất.

Lời giải:

Chọn D.

*

Bài 24.2 trang 32 sách bài tập Hóa 8: Viết phương trình hóa học của bội phản ứng thân O2 với:

a) 3 sắt kẽm kim loại hóa trị I, II, III.

b) 3 phi kim, tỉ dụ như C, S, P,…

c) 3 đúng theo chất, tỉ dụ như:

- Khí ga (butan C4H10) có mặt khí cacbonic với nước.

Xem thêm: Phim Khi Các Tế Bào Làm Việc 2 ) Tập 1, Please Wait

- Khí ammoniac (NH3) xuất hiện khí nito cùng nước.

- Khí hidro sunfua (H2S) sinh ra khí sunfuaro với nước.

Lời giải:

Phương trình hóa học của bội nghịch ứng thân O2 với:

a) cha kim loại:

*

b) cha phi kim:

*

c) cha hợp chất:

*

Bài 24.3 trang 32 sách bài xích tập Hóa 8: Oxi trong bầu không khí là đối kháng chất hay hợp chất? vì chưng sao cá sống được trong nước? Những lĩnh vực hoạt nào của nhỏ người cần thiết phải sử dụng bình nén oxi để hô hấp?

Lời giải:

- Oxi trong bầu không khí là đơn chất.

- Cá sống được trong nước vày trong nước có hòa rã khí oxi.

- số đông lĩnh vực hoạt động vui chơi của của con người cần cần sử dụng bình nén oxi để hô hấp: thợ lặn, phi công vũ trụ, bệnh nhân khó thở,…

Bài 24.4 trang 32 sách bài xích tập Hóa 8: trong 3 bình hệt nhau nhau và gồm chứa thể tích oxi như nhau. Đồng thời ta cho vô 3 bình: bình 1 một cục than sẽ cháy, bình 2 hai viên than đã cháy, bình 3 ba cục than đang cháy ( các cục than có size như nhau).

*

Em hãy dấn xét về hiện tại tượng xẩy ra trong phòng thí nghiệm?

Lời giải:

Trong ba hình trên thì cục than ở bình 1 cháy dài lâu cục than làm việc bình 2 và cục than nghỉ ngơi bình 2 cháy lâu dài ở bình 3.