Điểm chuẩn đại học nha trang 2022 chính xác

STTChuyên ngànhTên ngànhMã ngànhTổ phù hợp mônĐiểm chuẩnGhi chú
1 quản lí trị sale 7340101AA01, D01, D07, D9620Điểm thi TN THPT, (Chương trình song ngữ Anh-Việt)ĐK giờ đồng hồ Anh: 6
2 kế toán tài chính 7340301PHEA01, D01, D07, D9618Điểm thi TN THPT, (chương trình lý thuyết nghề nghiệp, đào tạo tuy nhiên ngữ Anh-Việt)ĐK giờ đồng hồ Anh: 5.5
3 technology thông tin 7480201PHEA01, D01, D07, D9619Điểm thi TN THPT, chương trình lý thuyết nghề nghiệp, đào tạo tuy vậy ngữ Anh-ViệtĐK tiếng Anh: 5.5
4 quản ngại trị hotel 7810201PHEA01, D01, D07, D9619Điểm thi TN THPT, chương trình triết lý nghề nghiệp, đào tạo tuy vậy ngữ Anh-ViệtĐK giờ Anh: 6
5 khai thác thuỷ sản 7620304A00, A01, B00, D0715.5Điểm thi TN THPT
6 cai quản thủy sản 7620305A00, A01, B00, D0716Điểm thi TN THPT
7 Nuôi trồng thuỷ sản 7620301A01, B00, D01, D9615.5Điểm thi TN THPT
8 công nghệ chế trở nên thuỷ sản 7540105A00, A01, B00, D0715.5Điểm thi TN THPT
9 technology thực phẩm 7540101A00, A01, B00, D0716Điểm thi TN THPTĐK giờ Anh: 4
10 nghệ thuật hoá học 7520301A00, A01, B00, D0715.5Điểm thi TN THPT
11 công nghệ sinh học 7420201A00, A01, B00, D0815.5Điểm thi TN THPT
12 Kỹ thuật môi trường thiên nhiên 7520320A00, A01, D07, D0815.5Điểm thi TN THPT
13 chuyên môn cơ khí 7520103A00, A01, C01, D0715.5Điểm thi TN THPT
14 Công nghệ chế tạo máy 7510202A00, A01, C01, D0715.5Điểm thi TN THPT
15 nghệ thuật cơ năng lượng điện tử 7520114A00, A01, C01, D0715.5Điểm thi TN THPT
16 nghệ thuật nhiệt 7520115A00, A01, C01, D0715.5Điểm thi TN THPT
17 công nghệ hàng hải 7840106A00, A01, C01, D0717Điểm thi TN THPT
18 nghệ thuật cơ khí động lực 7520116A00, A01, C01, D0715.5Điểm thi TN THPT
19 chuyên môn tàu thuỷ 7520122A00, A01, C01, D0716Điểm thi TN THPT
20 Kỹ thuật ô tô 7520130A00, A01, C01, D0718Điểm thi TN THPTĐK tiếng Anh: 4
21 Kỹ thuật năng lượng điện 7520201A00, A01, C01, D0715.5Điểm thi TN THPT
22 Kỹ thuật xây dựng 7580201A00, A01, C01, D0715.5Điểm thi TN THPT
23 technology thông tin 7480201A01, D01, D07, D9618Điểm thi TN THPTĐK giờ Anh: 4.5
24 hệ thống thông tin thống trị 7340405A01, D01, D07, D9617Điểm thi TN THPTĐK giờ Anh: 4.5
25 quản lí trị dịch vụ phượt và lữ hành 7810103PD03, D9716Điểm thi TN THPT, Chương trình tuy vậy ngữ Pháp-Việt
26 quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ khách 7810103A01, D01, D07, D9618Điểm thi TN THPTĐK giờ đồng hồ Anh: 5
27 quản trị hotel 7810201A01, D01, D07, D9618Điểm thi TN THPTĐK giờ Anh: 5
28 cai quản trị marketing 7340101A01, D01, D07, D9620Điểm thi TN THPTĐK giờ đồng hồ Anh: 5
29 marketing 7340115A01, D01, D07, D9620Điểm thi TN THPTĐK tiếng Anh: 5
30 marketing thương mại 7340121A01, D01, D07, D9619Điểm thi TN THPTĐK giờ đồng hồ Anh: 5
31 Tài chủ yếu - ngân hàng 7340201A01, D01, D07, D9618Điểm thi TN THPTĐK giờ Anh: 4.5
32 kế toán 7340301A01, D01, D07, D9618Điểm thi TN THPTĐK tiếng Anh: 4.5
33 pháp luật 7380101C00, D01, D07, D9619Điểm thi TN THPTĐK tiếng Anh: 4.5
34 ngôn từ Anh 7220201A01, D01, D14, D1521Điểm thi TN THPTĐK giờ Anh: 6.5
35 kinh tế tài chính 7310101A01, D01, D07, D9617Điểm thi TN THPTĐK giờ đồng hồ Anh: 4.5
36 kinh tế phát triển 7310105A01, D01, D07, D9618Điểm thi TN THPT
37 quản trị sale 7340101ADGNLHCM725(Chương trình tuy nhiên ngữ Anh-Việt)ĐK giờ Anh: 6
38 kế toán 7340301PHEDGNLHCM725(chương trình triết lý nghề nghiệp, đào tạo tuy nhiên ngữ Anh-Việt)ĐK giờ đồng hồ Anh: 5.5
39 công nghệ thông tin 7480201PHEDGNLHCM725chương trình lý thuyết nghề nghiệp, đào tạo tuy nhiên ngữ Anh-ViệtĐK tiếng Anh: 5.5
40 quản trị khách sạn 7810201PHEDGNLHCM725chương trình lý thuyết nghề nghiệp, đào tạo tuy vậy ngữ Anh-ViệtĐK tiếng Anh: 6
41 khai quật thuỷ sản 7620304DGNLHCM600
42 quản lý thủy sản 7620305DGNLHCM650
43 Nuôi trồng thuỷ sản 7620301DGNLHCM650
44 technology chế phát triển thành thuỷ sản 7540105DGNLHCM600
45 technology thực phẩm 7540101DGNLHCM650ĐK giờ đồng hồ Anh: 4
46 kỹ thuật hoá học 7520301DGNLHCM600
47 công nghệ sinh học tập 7420201DGNLHCM600
48 Kỹ thuật môi trường thiên nhiên 7520320DGNLHCM600
49 kỹ thuật cơ khí 7520103DGNLHCM650
50 Công nghệ chế tạo máy 7510202DGNLHCM600
51 chuyên môn cơ năng lượng điện tử 7520114DGNLHCM600
52 kỹ thuật nhiệt 7520115DGNLHCM600
53 kỹ thuật hàng hải 7840106DGNLHCM650
54 kỹ thuật cơ khí đụng lực 7520116DGNLHCM600
55 nghệ thuật tàu thuỷ 7520122DGNLHCM600
56 Kỹ thuật xe hơi 7520130DGNLHCM700ĐK giờ đồng hồ Anh: 4
57 Kỹ thuật điện 7520201DGNLHCM650
58 Kỹ thuật thi công 7580201DGNLHCM650
59 công nghệ thông tin 7480201DGNLHCM725ĐK giờ Anh: 4.5
60 hệ thống thông tin thống trị 7340405DGNLHCM650ĐK tiếng Anh: 4.5
61 quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103PDGNLHCM650Chương trình song ngữ Pháp-Việt
62 quản trị dịch vụ phượt và lữ khách 7810103DGNLHCM700ĐK giờ đồng hồ Anh: 5
63 quản trị hotel 7810201DGNLHCM700ĐK giờ đồng hồ Anh: 5
64 quản trị marketing 7340101DGNLHCM725ĐK tiếng Anh: 5
65 sale 7340115DGNLHCM725ĐK tiếng Anh: 5
66 marketing thương mại 7340121DGNLHCM700ĐK giờ Anh: 5
67 Tài bao gồm - bank 7340201DGNLHCM700ĐK giờ đồng hồ Anh: 4.5
68 kế toán tài chính 7340301DGNLHCM700ĐK giờ đồng hồ Anh: 4.5
69 khí cụ 7380101DGNLHCM725ĐK giờ Anh: 4.5
70 ngôn từ Anh 7220201DGNLHCM725ĐK tiếng Anh: 6.5
71 kinh tế 7310101DGNLHCM650ĐK giờ Anh: 4.5
72 kinh tế phát triển 7310105DGNLHCM700


*