Cấu trúc ngữ pháp tiếng anh

Khóa học tập ngữ pháp tiếng Anh tại nhabepvn.com hỗ trợ kiến thức ngữ pháp tiếng Anh từ cơ bạn dạng đến nâng cao, nhằm đáp ứng nhu cầu nhu mong học ngữ pháp để giao tiếp, luyện thi, cùng nhiều mục đích khác của đông đảo đối tượng người tiêu dùng học viên.

Chương trình học ngữ pháp giờ Anh tất cả 34 bài bác học.

học tập thử miễn tổn phí : Bài 2: Thì lúc này tiếp diễn

Để được học tập miễn phí các hơn, hãy Đăng kí tham gia xã hội nhabepvn.com


Bạn đang xem: Cấu trúc ngữ pháp tiếng anh

*

*

*

Xem thêm: Top 10 Bộ Phim Ma Cà Rồng Anime Hay, Nữ Sinh Ma Cà Rồng

*

*

LUYỆN NGHE - NÓI ĐỘC THOẠI LUYỆN NGHE - NÓI HỘI THOẠI Chọn bài mẫu |--|--|--Beginner |------|------|------How are you doing? |------|------|------Where are you from? |------|------|------Where bởi you parents live? |------|------|------What kind of hobbies vị you h |------|------|------Introducing a friend |------|------|------Do you have any children? |------|------|------Do you know the address? |------|------|------Telling the time |------|------|------Arranging the time |------|------|------At the post office |------|------|------At the train station |------|------|------Borrowing money |------|------|------Buying a plane ticket |------|------|------Confirming a plane |------|------|------Taking about the weather |------|------|------What kind of music vì chưng you lik |------|------|------Who is that woman? |------|------|------Making a hotel reservation |------|------|------Checking out of a khách sạn |------|------|------When are you going on vacatio |------|------|------Buying clothes |------|------|------Ending a conversation |------|------|------Exchanging money |------|------|------Ordering breakfast |------|------|------Ordering food |------|------|------Talking about family |------|------|------Talking abou dreams |------|------|------Where are you going on vacati |------|------|------What vì you vị for a living? |--|--|--Elementary |------|------|------Do you know how to get downto |------|------|------At a restaurant |------|------|------At passport control |------|------|------Doctor’s visit |------|------|------At the grocery |------|------|------At the post-office |------|------|------At a shoes cửa hàng |------|------|------At the train station |------|------|------Booking a khách sạn room |------|------|------Check-in a khách sạn |------|------|------Describing people |------|------|------ Ending a conversation |------|------|------Buying a shirt |------|------|------Finding a convenience store |------|------|------Hair salon làm tóc |------|------|------Making a doctor’s appointment |------|------|------I have a cold. |------|------|------Inviting someone khổng lồ the các buổi party |------|------|------Leave a message |------|------|------Making plans |------|------|------Open a ngân hàng account |------|------|------Ordering flowers |------|------|------Car renting |------|------|------Sending a package |------|------|------Taking a taxi |------|------|------Talking about the weather |------|------|------What kinds of things vì you l |------|------|------What's your favorite kind of |------|------|------What's your favorite sport? |------|------|------At the library
Giọng: English UK Male English Popular English US Female English UK Female Tốc độ: Very slow Slow Regular Quick Very quick Độ cao: 0.5 0.8 1 1.2 1.4