CÀN LONG DU GIANG NAM

"True self is non-self, the awareness that the self is made only of non-self elements. There"s no separation between self và other, & everything is interconnected. Once you are aware of that you are no longer caught in the idea that you are a separate entity.",

Thích tuyệt nhất Hạnh


*

*
Xem phía dẫn
Link download:
*
ePub
*
Mobi/PRC A4A5A6 - xem tin tức ebook
Trừ bọn Tây Thiền tự xong rồi thì quan tiền Tuần tủ để lại một trăm binh giử chùa ấy, còn từng nào thì rút về hết.

Bạn đang xem: Càn long du giang nam


Cao Tấn Trung và Phương Đức trở lại trình làng quan Tuần tủ và tỏ thuật các điều trong những khi giao chiến cho quan Tuần che nghe.
- thời buổi này tuy sẽ trừ đặng hồ nước Huệ Càng, tuy nhiên gia quyến cũa nó còn đó, xin lão gia truyền lịnh cho bạn bè tôi bắt không còn xử trảm luôn thể.
- Tội nhơn bất nả. Bệ hạ đã tất cả lòng cần ra dụng cụ ấy, nỡ nào toàn hại gia quyến của nó có tác dụng gì, hiện nay đã giết đặng hồ nước Huệ Càng thì thôi, để cho gia quyến của nó đi đâu thì đi.
- Lòng nhơn của lão gia do vậy cũng phải, nhưng lũ nó lừng khừng tội lỗi chắc hẳn rằng đem lòng ân oán hận cơ mà toan câu hỏi báo rán chớ chẳng không. Vậy xin lão gia bắt hết gia quyến của hồ nước Huệ Càng, đặng cho khỏi điều hậu hoán vị thì giỏi hơn.
Quan Tuần bao phủ nghe nói vì thế thì khiến Cao Tấn Trung, Phương Đức và Trung quân đem binh vây bên Hồ Huệ Càng, tuy vậy gia quyến nó đang trốn không còn rồi, tìm kiếm kíếm ko đặng, túng buộc phải trở về phục mạng với quan tiền Tuần phủ.
Quan Tuần tủ truyền tờ tập nả các nơi, lại không đúng Tri huyện cho Tây Thiền trường đoản cú biên hết tài thiết bị từng chùa rồi tìm thầy khác mang lại ở miếu ấy.
Lúc ấy quan lại Tuần lấp cho Cao Tấn Trung có tác dụng chức Thiên tổng rồi bắt đầu dâng biểu tâu các việc với triều đình.

Xem thêm: Top 10 Loại Mặt Nạ Giấy Của Hãng Nào Tốt Nhất Dành Cho Mọi Loại Da


- ni Cao huynh trừ đặng hồ nước Huệ Càng, chẳng những bầy tôi cám ơn mà thôi, bách tính cả tĩnh Quảng Đông thảy hồ hết cám ơn Cao huynh hết sức. Tự rày có thể là bách tính đều đặng bình yên, chẳng sợ ai nữa.
- hồ Huệ Càng là môn đồ của Chí Thiện thiền sư, nếu Thiền sư tốt đặng bài toán này, thì bạn ắt đến báo cừu, chừng ấy ắt là tôi cự không lại. Vái trời mang đến Phương sư huynh rước đặng Bạch mày đạo nhơn, thì nhơn dân xứ nầy bắt đầu đặng an cư lạc nghiệp.
Nói về gia quyến của hồ Huệ Càng hồi trước nghe đặng tin dữ lật đật rũ nhau đi kiếm một chổ vắng mà lại trốn, rồi lại cậy bạn thám thính.
- Để nhỏ kiếm chổ cho má ngơi nghỉ yên, đặng bé thẳng qua Phước con kiến tới thiếu hụt Lâm tự, ra mắt Chí Thiện thiền sư xin người ra sức báo thù.
Nói về Phương Khôi trường đoản cú giã Thiên tử với Cao Tấn Trung đi một tháng trường bắt đầu tới Tứ Xuyên, ra mắt quan Tổng đốc nhưng mà trao tờ thánh chỉ.
Quan Tổng đốc dọn bàn hương án đọc tờ thánh chĩ ngừng rồi thì sai fan đi cùng với Phương Khôi nhưng mà tìm kiếm Mã Hùng.
- Cao Tấn Trung tướng tá pháp như thần. Biết hết các việc quá khứ vị lai, va sẽ đoán quyết như vậy, chắc là gia quyến của em chẳng ngoài nạn to. Bây chừ ý em mong muốn rước sư phụ đến trừ hồ Huệ Càng thì cũng là một việc xứng đáng làm, song sư phụ tất cả lời thề trước, e khi tín đồ chẳng chịu đi. Mặc dù vậy bạn bè ta năn nỉ với người cho hết sức, hoạ may bạn cũng nghĩ tình mà lại nghe theo.
Phương Khôi khen phải. Bèn dắt nhau thẵng mang đến Quảng Huệ tự, trình làng Bạch ngươi đạo nhơn mà lại tỏ bài các việc.
- nhỏ đã bao gồm lòng thành kính mà đến đây, lại có thánh chỉ truyền dạy vì vậy thì ta cũng cần đến kia một phen, chớ xưa nay ta đã bao gồm thề không chịu đựng gánh vác bài toán người làm bỏ ra nữa
Càn Long Du Giang NamThanh PhongCàn Long Du Giang phái mạnh - Thanh Phonghttps://nhabepvn.com/story.php?story=can_long_du_giang_nam__thanh_phong
*