Bài Toán Tính Tuổi Lớp 4

CÁC BÀI TOÁN VỀ TÍNH TUỔI

DẠNG 1. đến BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ TUỔI CỦA nhì NGƯỜI

Ví dụ 1.

Bạn đang xem: Bài toán tính tuổi lớp 4

Cách phía trên 8 năm tổng tuổi của tổng của hai mẹ là 24 tuổi. Hiện giờ tuổi em bằng 3/5 tuổi chị. Tìm tuổi của mỗi cá nhân hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Sau mỗi năm, mọi người tăng lên 1 tuổi buộc phải tổng số tuổi của nhị chị em bây chừ là:

24 +8 x 2 = 40 (tuổi)

Ta bao gồm sơ đồ:

*

Tuổi em hiện giờ là:

40 : (3+5) x 3 = 15 (tuổi)

Tuổi chị bây giờ là:

40 – 15 = 25 (tuổi)

Đáp số: Chị 25 tuổi và em 15 tuổi.

Ví dụ 2.Hai năm kia tổng số tuổi của hai cô cháu bởi 50 tuổi. Bây giờ 2 lần tuổi cô bởi 7 lần tuổi cháu. Kiếm tìm tuổi của mọi cá nhân hiện nay.

Hướng dẫn gỉai.Sau từng năm, mọi người tăng lên 1 tuổi phải tổng số tuổi của hai cô cháu hiện giờ là:

50 + 2 x 2 = 54 (tuổi)

Ta có sơ đồ bộc lộ tuổi cô và cháu hiện nay:

*

Tuổi cháu bây chừ là:

54 : (7 + 2) x 2 = 12 (tuổi)

Tuổi cô hiện giờ là:

54 – 12 = 42 (tuổi)

Đáp số:Cô 42 tuổi và con cháu 12 tuổi

Ví dụ 3.Hiện nay tổng số tuổi của hai mẹ bằng 12 tuổi. Đến khi tuổi em bởi tuổi chị hiện nay thì tuổi chị bằng 5/3 tuổi em. Search tuổi của mọi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Vì hiệu số tuổi hai người không đổi khác theo thời hạn nên ta có sơ vật sau:

*

Tuổi em hiện tại nay: 12 : (3+1) = 3 (tuổi)

Tuổi chị hiện thời là: 12 – 3 = 9 (tuổi)

Đáp số:Chị 9 tuổi với em 3 tuổi.

DẠNG 2. đến BIẾT HIỆU VÀ TỈ SỐ TUỔI CỦA hai NGƯỜI

Loại 1. Cho biết hiệu số tuổi của hai người.

Ví dụ 4.Năm ni anh 17 tuổi và em 8 tuổi. Hỏi cách đây mấy năm thì tuổi anh gấp 4 lần tuổi em?

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của anh và em là: 17 – 8 = 9 (tuổi)

Vì hiệu số tuổi của hai bằng hữu không thay đổi theo thời gian nên theo đề bài ta gồm sơ đồ biểu hiện tuổi anh cùng em lúc tuổi anh gấp 4 lần tuổi em:

*

Tuổi em lúc tuổi anh vội 4 lần tuổi em là:

9 : (4 – 1) = 3 (tuổi)

Thời gian từ lúc tuổi anh vội vàng 4 lần tuổi em cho đến thời điểm bây giờ là:

8 – 3 = 5 (năm)

Đáp số:5 năm

Ví dụ 5:Cách phía trên 5 năm em 5 tuổi với kém chị 6 tuổi. Hỏi sau bao nhiêu năm nữa thì 3 lần tuổi chị bằng 4 lần tuổi em?

Hướng dẫn giải:

Tuổi em hiện thời là: 5 + 5 = 10 (tuổi)

Vì hiệu số tuổi của hai bà bầu không thay đổi theo thời gian nên theo đề bài bác ta có sơ đồ biểu hiện tuổi của hai bà mẹ khi. 3 lần tuổi chị bằng 4 lần tuổi em :

*

Tuổi em lúc 3 lần tuổi chị bằng 4 lần tuổi em là:

6 : (4 – 3) x 3 = 18 (tuổi)

Thời gian từ nay cho đến khi 3 lần tuổi chị bằng 4 lần tuổi em là:

18 – 10 = 8 (năm)

Đáp số:8 năm

Loại 2. yêu cầu gỉai một vấn đề phụ nhằm tìm hiệu số tuổi của hai người.

Cách giải:

Trước hết, ta nên giải việc phụ để tìm hiệu số tuổi nhị người.

Sau kia giải như một số loại 1.

Ví dụ 6.Cách phía trên 8 năm tuổi bà mẹ gấp 7 lần tuổi nhỏ và tổng thể tuổi của hai bà mẹ con thời gian đó bằng 32 tuổi. Hỏi sau mấy năm nữa thì tuổi bà bầu gấp gấp đôi tuổi con?

Hướng dẫn giải:

Ta gồm sơ đồ vật tuổi của hai chị em con từ thời điểm cách đó 8 năm:

*

Tuổi mẹ từ thời điểm cách đó 8 năm là: 32 : (7 + 1) = 4 (tuổi)

Mẹ hơn con số tuổi là: 4 x (7 – 1) = 24 (tuổi)

Tuổi con bây giờ là: 4 + 8 = 12 (tuổi)

Vì hiệu số tuổi của hai bà mẹ con không biến hóa theo thời gian nên theo đề bài bác ta có sơ đồ thể hiện tuổi chị em và tuổi nhỏ khi mẹ gấp gấp đôi tuổi con:

*

Tuổi con khi tuổi bà mẹ gấp gấp đôi tuổi nhỏ là:

24 : (2 – 1) = 24 (tuổi)

Thời gian tự nay cho đến khi tuổi người mẹ gấp 2 lần tuổi con là:

24 – 12 = 12 (năm)

Đáp số: 12 năm.

Loại 3. Cho biết tỉ số tuổi của hai bạn ở hai thời khắc khác nhau.

Ví dụ 7.Anh rộng em 8 tuổi. Khi tuổi anh bằng tuổi em hiện giờ thì tuổi anh vội 3 lần tuổi em. Tìm kiếm tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Vì hiệu số tuổi của hai bạn không biến hóa theo thời gian nên ta tất cả sơ vật sau:

*

Tuổi em hiện nay là: 8 : (5 – 3) x 3 = 12 (tuổi)

Tuổi anh hiện giờ là: 12 + 8 = đôi mươi (tuổi)

Đáp số:Anh trăng tròn tuổi, em 12 tuổi

Ví dụ 8.Năm ni tuổi cha gấp 4 lần tuổi con. Sau 20 năm nữa tuổi cha gấp song tuổi con. Tính tuổi của mỗi cá nhân hiện nay.

Hướng dẫn giải:Ta bao gồm sơ đồ dùng sau:

*

Theo sơ đồ, ta có 20 năm gấp 2 lần tuổi bé hiện nay.

Xem thêm: Những Bộ Phim Truyền Hình Thái Lan Hấp Dẫn Trên Màn Ảnh Việt

Tuổi con bây giờ là: 20 : 2 = 10 (tuổi)

Tuổi cha hiện nay là: 10 x 4 = 40 (tuổi)

Đáp số: nhỏ 10 tuổi, cha 40 tuổi.

DẠNG 3. Mang lại BIẾT TỔNG VÀ HIỆU SỐ TUỔI CỦA hai NGƯỜI

Ví dụ 9.Tính tuổi cô, tuổi cháu, biết rằng gấp đôi tuổi cô rộng tổng số tuổi của hai cô con cháu là 18 tuổi với hiệu số tuổi của hau cô con cháu hơn tuổi con cháu là là 6 tuổi

Hướng dẫn giải:Ta tất cả sơ đồ gia dụng sau:

*

Nhìn vào sơ vật ta thấy cô hơn cháu 18 tuổi.

Ta tất cả sơ vật sau:

*

Tuổi con cháu là: 18 – 6 = 12 (tuổi)

Tuổi cô là: 12 + 18 = 30 (tuổi)

Đáp số:Cô 30 tuổi, cháu 12 tuổi.

DẠNG 4. CÁC BÀI TOÁN TÍNH TUỔI VỚI CÁC SỐ THẬP PHÂN

Cách giải:Cần dẫn dắt để mang bài toán về tính chất tuổi với những số trường đoản cú nhiên, tiếp đến ta áp dụng các cách thức đã trình diễn ở trên nhằm giải.

Ví dụ 10.Tuổi ông năm nay gấp 4,2 lần tuổi cháu. 10 năm về trước, tuổi ông gấp 10,6 lần tuổi cháu. Tính tuổi ông, tuổi con cháu hiện nay.

Gỉai:Coi tuổi cháu hiện thời là một trong những phần thì tuổi ông hiện nay là 4,2 phần.

Năm nay ông hơn con cháu là:

4,2 – 1 = 3,2 (lần tuổi con cháu hiện nay)

Gọi tuổi con cháu 10 thời gian trước là 1 phần thì tuổi ông là 10,6 phần

10 năm kia ông hơn cháu:

10,6 – 1 = 9,6 (lần tuổi cháu lúc đó)

Vì hiệu số tuổi của nhì ông cháu không biến đổi theo thời hạn nên 3,2 lần tuổi cháu hiện nay bằng 9,6 lần tuổi cháu từ thời điểm cách đó 10 năm.

Vậy tuổi cháu bây chừ gấp:

9,6 : 3,2 = 3 (lần tuổi con cháu 10 năm trước)

Ta gồm sơ trang bị sau:

*

Tuổi cháu hiện giờ là: 10 : (3 – 1) x 3 = 15 (tuổi)

Tuổi ông hiện thời là: 15 x 4,2 = 63 (tuổi)

Đáp số:ông 63 tuổi, con cháu 15 tuổi.

BÀI TẬP TỰ LUYỆN.

Bài 1.Hiện nay tổng số tuổi của hai bạn bè bằng 22 tuổi. Lúc tuổi anh bởi tuổi em bây giờ thì tuổi anh vội 4 lần tuổi em. Kiếm tìm tuổi của mỗi cá nhân hiện nay

Bài 2.Tuổi cháu hiện nay gấp 3 lần tuổi con cháu khi tuổi cô bằng tuổi con cháu hiện nay. Đến khi tuổi cháu bằng tuổi cô hiện thời thì tổng cộng tuổi của nhì cô cháu bởi 96 tuổi. Search tuổi của mỗi người hiện nay.

Bài 3.Hiện ni tuổi chị em hơn 5 lần tuổi bé là 3 tuổi. Đến lúc tuổi con bằng tuổi mẹ hiện giờ thì tổng cộng tuổi của hai bà bầu con bởi 79 tuổi. Search tuổi của mọi cá nhân hiện nay.

Bài 4.Cách đây 2 năm con 5 tuổi với kém thân phụ 30 tuổi. Hỏi sau từng nào năm nữa thì tuổi thân phụ gấp 3 lần tuổi con?

Bài 5.Mẹ sinh nhỏ năm 28 tuổi. Tổng thể tuổi của hai bà bầu con năm nay bằng 38 tuổi. Hỏi sau mấy nữa thì tuổi con bằng 5/12 tuổi mẹ?

Bài 6.Chị năm nay 27 tuổi. Trước đây, khi tuổi chị bởi tuổi em hiện nay thì tuổi chị gấp gấp đôi tuổi em. Kiếm tìm tuổi em hiện nay nay.

Bài 7.Trước trên đây 5 năm tuổi ba chị em con cùng lại bởi 58 tuổi. Sau đây 5 năm mẹ hơn chị 25 tuổi với hơn em 31 tuổi. Tính tuổi của mọi người hiện nay.

Bài 8.Cháu hỏi bà: “Bà ơi, trong năm này bà bao nhiêu tuổi ạ?”. Bà trả lời: “Năm nay, tuổi bà gấp 4,2 lần tuổi cháu. 10 năm ngoái tuổi bà vội 10,6 lần tuổi bà.Bà ước gì sống đến 100 tuổi để thấy cháu bà thành đạt !”. Bạn hãy tính tuổi cháu hiện nay (biết rằng tuổi của bà và cháu đa số là số trường đoản cú nhiên)