Ảnh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni

Theo sách sử ghi lại, Đức Phật thích Ca Mâu Ni là bậc giáo chủ cõi Ta Bà. Ngài từng sống trên trái khu đất này cùng đã gây dựng ra Phật Giáo.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Bài viết liên quan

hội chứng sợ giao tiếp

Hội chứng sợ giao tiếp

bổ sung chất xơ cho bé

Bổ sung chất xơ cho bé

clip nữ sinh đánh nhau

Clip nữ sinh đánh nhau

thi công an khối nào

Thi công an khối nào

phim tarzan nhí

Phim tarzan nhí

giả lập xbox 360 trên pc

Giả lập xbox 360 trên pc